Sökning: "kommunikation hinder hos äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kommunikation hinder hos äldre.

 1. 1. Att vårda äldre patienter med kronisk smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Therese Christy; Ulrica Ostermark; [2019]
  Nyckelord :Chronic pain; Healthcare professionals’ experience; elderly; nursing.; Kronisk smärta; hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenhet; äldre personer; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta är ett globalt fenomen där var femte människa regelbundet upplever måttlig till svår smärta. Otillräcklig förståelse och kunskap om egenvård av kronisk smärta kan vara ett hinder för många äldre personer. Otillräcklig smärtlindring kan medföra onödigt lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. DIGITALA KOMMUNIKATIONSSTÖD FÖR PERSONER MED DEMENS - En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ibolya Biro; Michaela Åkesson; [2018-04-26]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; Caregivers; Communication; Interpersonal Relations;

  Sammanfattning : Bakgrund Aktivitet anses inom arbetsterapin som ett grundläggande behov hos människan och därmed helt avgörande för hälsan. För att kunna umgås och vara delaktig i sociala aktiviteter behöver en person kunna interagera och kommunicera. LÄS MER

 3. 3. Att belysa kommunikationen med den äldre människan : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sara Hallin; Veronika Åslund Byström; [2018]
  Nyckelord :Den äldre människan; kommunikation; omvårdnadspersonal; verbal och icke verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en viktig del i relationen mellan människor. Inom vården är kommunikationen en av nycklarna för att vårdgivare och vårdtagare ska förstå varandra. Kommunikationen kan vara både verbal och icke verbal. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervju studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Birgitta AQiff; [2018]
  Nyckelord :Emergency care; Delirium; experiences; geriatric patients; nurse; discover; Akutsjukvård; Delirium; erfarenheter; geriatriska patienter; sjuksköterska; upptäcka;

  Sammanfattning : Titel: Sjuksköterskans erfarenhet av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Äldre som vårdas i akutsjukvård har en incidens mellan 11–51% att utveckla akut konfusion under vårdtiden. Tillståndet är förenat med en ökad sjuklighet och dödlighet hos äldre. LÄS MER

 5. 5. Att släcka bränder – Hur personal inom Statens institutionsstyrelse motiverar och legitimerar sina insatser gentemot ensamkommande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Axberg; Emma Lindelöf; [2016-04-13]
  Nyckelord :Accounts; last resorts; ensamkommande flyktingbarn; Statens inst-itutionsstyrelse; LVU; social konstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att undersöka föreställningar om ensamkommande ungdomar hos personal på olika nivåer vid ett av SiS särskilda ungdomshem där ungdomar omhändertas med stöd av LVU. Studiens frågeställningar handlade om hur personalen motiverade sina val av åtgärder och insatser för dessa ungdomar och om insatserna ansågs svara mot behoven. LÄS MER