Sökning: "kommunikation i operationssalen"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden kommunikation i operationssalen.

 1. 1. Operationsteamets erfarenheter av samverkan på operationssalen - en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Johansson; My Andersson; [2021]
  Nyckelord :Anesthetist; assistant nurse; communication; experiences; nurse anesthetist; operating team; operating room; scrub nurse; teamwork; Anestesiolog; anestesisjuksköterska; erfarenheter; förståelse; kommunikation; operationssal; operationssjuksköterska; operationsteam; operatör; teamarbete; undersköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk arbetsmiljö där flertalet yrkesprofessioner arbetar tillsammans. Förutsättningar för att få en välfungerande samverkan är att tillsammans sträva efter att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser och hantering av oväntade händelser : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingela Monika Lundquist; Lina Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Theatre nurse; Unexpected event; Patient safety; Teamwork; Communication; Operationssjuksköterska; Oväntad händelse; Patientsäkerhet; Teamarbete; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oväntade händelser i operationssalen påverkar operationssjuksköterskan på olika sätt. Verktyg för att minska och eliminera oväntade händelser och dess negativa konsekvenser har arbetats fram genom WHO´s checklista för säker kirurgi, utbildningar och teamträningar. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskors strategier för att förhindra intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Nilson; Steinunn Snorradóttir; [2020-08-24]
  Nyckelord :Operating room personnel; intraoperative care; needlesticks; sharp injuries; bloodborne patogen; strategies; surgery; riskfactors; theatre nurse;

  Sammanfattning : Background: Workrelated needlestick and sharp injuries within the healthcare sector, with risk for potential bloodborne pathogen exposure, is a global concern. Every day theatre nurses are at risk for exposure to percutan injury during different surgical procedures. LÄS MER

 4. 4. Strukturerad intraoperativ kommunikation och dess betydelse för patientsäkerheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Christoffer Samuelsson; Stefan Elings; [2020-08-06]
  Nyckelord :kommunikation; operationssal; patientsäkerhet; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 100 000 människor drabbas årligen I Sverige av olika vårdrelaterade skador. En stor del av dessa skador sker i samband med kirurgi. De vårdskador som sker på operationssalen kan många gånger härledas till brister i kommunikation inom operationsteamet. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation på operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Andrea Mujkanovic; Felipe Faundes Espinoza; [2020-06-26]
  Nyckelord :Perioperative Nursing; Communication; Experience; Qualitative Research;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that incurable injuries in the perioperative environmentcan be attributed, among other things, to a lack of communication within the interprofessionalcare team. Knowledge and competence lead to effective communication which can preventcomplications arising from surgery. LÄS MER