Sökning: "kommunikation in"

Visar resultat 1 - 5 av 20860 uppsatser innehållade orden kommunikation in.

 1. 1. Får jag vara med? - lärares stöd för barns ingång i lek och strategier för att delta i lek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alfred Drejer; Hanna Lindström; Rebecca Nilsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Lekstrategi; förskolebarn; lärares strategier; lek; scaffolding; lekteori; samvarokompetens; mediering och medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie handlar om barns lekstrategier och hur lärare kan stötta barn i dessa strategier. Alla barn ska enligt “Läroplanen för förskolan” (Lpfö18, 2018) få samma möjlighet att leka och ingå i gemenskap med andra. LÄS MER

 2. 2. Hur yngre barn initierar och skapar sociala relationer med andra - En kvalitativ studie om yngre barns kamratinteraktion på förskolan. Namn: Amanda Järvinen & Anneli Andersson Program: Förskollärarprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Järvinen; Anneli Andersson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskola; Yngre barn; Lek; Lärande; Sociala relationer; Strategier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få kunskap om hur yngre barn ingår i sociala relationer med varandra. Studien syftar även till att studera vilka kommunikativa resurser barn använder i leksituationer när de skapar relationer med varandra. LÄS MER

 3. 3. "Vi är inte på Nobelmiddagen" PEDAGOGERS UPPFATTNING AV MÅLTIDSPEDAGOGIK I FÖRSKOLA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Wadmark; Veronica Eriksson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Måltidspedagogik; måltidssituation; förskola; pedagog; aktionsforskning; undervisning; förskollärare; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att undersöka pedagogers uppfattning av måltidspedagogik samt det praktiska arbetet kring detta. Vidare är syftet också att genomföra aktioner på en avdelning för att pedagogerna ska ges möjlighet att vidareutveckla måltidspedagogiken. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens betydelse för språkutveckling - Ett kvalitativt utvecklingsarbete om högläsning och språkutveckling i förskolan- att läsa med barnen och inte för barnen. Namn:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Helldal Karlsson; Sakina Hakmal; [2024-02-29]
  Nyckelord :reading aloud; children s language development; development work;

  Sammanfattning : According to Swärd m.fl (2022), language is the key to all other learning. It is also an important prerequisite for interaction and interaction between children who need to develop in the best possible way. The more educators who work with the children's language development and vocabulary, the more linguistically aware the children become. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares möjligheter att skapa tillfällen för lärande i den fria leken inomhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Josefine Wintell; Somayyeh Arzani; [2024-02-29]
  Nyckelord :Fri lek; lärande; förskollärare; intersubjektivitet; stöttning; lekresponsiv undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur det kan se ut när förskollärare möter barn i den fria leken med fokus på lärandet. Med detta syfte som utgångspunkt så används tre olika frågeställningar; 1. På vilka sätt sker förskollärares deltagande i den fria leken? 2. LÄS MER