Sökning: "kommunikation in"

Visar resultat 1 - 5 av 16907 uppsatser innehållade orden kommunikation in.

 1. 1. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 2. 2. Satisfaction on an open online learning platform in Bangladesh An exploratory study on the learner's satisfaction on the perceived ease of use and perceived usefulness of an open online learning platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Syeda Mahjabin Ahmed; [2021-11-29]
  Nyckelord :Open online learning; online learning in a developing country; learning satisfaction;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to explore the satisfaction factors that affect the perceived ease of useand perceived usefulness of an open online learning platform from the perspective ofboth end-users, the learners and the organizers. This study will represent a picture ofthe open online learning platform's current status and future implications forimprovements. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap under en plötslig digital transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ishtar Abrahamsson; Emma Larsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Ledarskapsstil; Digital transformation; COVID-19; Distansarbete;

  Sammanfattning : Utbrottet av COVID-19 pandemin har fört med sig en rad implikationer på privatpersoner, välfärden och inte minst företag runt om i världen. Distansarbete blev under våren 2020 en lösning för många företag att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Det framgångsrika ledarskapet - Att skapa resilienta restauranger under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Claesson; Karin Friis; [2021-11-24]
  Nyckelord :Resiliens; Ledarskap; Ledarskap under kris; Ledaregenskaper; Restaurang; Covid-19;

  Sammanfattning : Pandemin Covid-19 har inte lämnat någon oberörd, restaurangbranschen likaså. Sverigeskrögare har under det senaste året bedrivit sina verksamheter under restriktioner och förutsättningar som tidigare hade uppfattats som omöjliga. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och motivation vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Pettersson; Oliver Lundmark; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar till att bidra till förståelsen kring ledarskap i samband med distansarbete och hur detta samverkar med motivation hos medarbetare. Bakgrunden till valet av frågeställningen, ”Hur ska vi förstå chefers ledarskap och interaktion med medarbetarna och hur detta relaterar till medarbetarnas motivation i samband med distansarbete?”, kommer från den ökande mängden distansarbete i samband med Coronapandemin och att distansarbetekommer att vara mer vanligt framöver, inte minst i så kallade kunskapsorganisationer där kunskapskraven på medarbetarna är höga. LÄS MER