Sökning: "kommunikation kultur konst"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden kommunikation kultur konst.

 1. 1. Digitala medier i skolan och fritidshemmet : Förklara, försvara och implementera användandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Raymond Stokki; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala medier; Digitala verktyg; Digital kultur; Digital kompetens; Transfer; Spelbaserat lärande; Digital gamebased learning DGBL ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker delar av den digitaliseringsprocess som skolan stått inför och fortfarande befinner sig inom. Syftet är att, utifrån ett fritidspedagogiskt perspektiv och genom ett sociokulturellt perspektiv på lärande, undersöka hur digitala medier används i skolan och fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Pedagogiskt ledarskap inom innebandy

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonas Strid; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska innebandyförbundet har formulerat olika kärnvärden som kräver ledarskap både för implementering och efterlevnad av efterfrågad kultur. Det finns kunskapsluckor i forskningen kring ledarskap kopplat till innebandy vad gäller kärnvärden, helhetssyn på ledaren och ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Cecilia Edefalk genom postmodernismens raster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Britt-Mari Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Cecilia Edefalk; postmodernism; 1990s; art debate; art reviewers;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Cecilia Edefalks konstverk genom ett postmodernistiskt raster. Tre verk - En annan rörelse, In the Painting the Painting, Självporträtt - från 1990-talet undersöks avseende konstens utformning och påverkan av postmodernistiska konstuttryck. LÄS MER

 4. 4. Konst och kultur i dagens digitala samhälle : En studie om hur kulturella och kreativa näringar använder sig av digitala medier, digital marknadsföring och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Matilda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :kulturella och konstnärliga näringar; kommunikation; visuell kommunikation; digital marknadsföring; spridbarhet; klibbighet; crossmedia;

  Sammanfattning : Businesses today, regardless of the type of occupation they supply or offer, are all encountering competition on the market whether it is within the same type of field or not; especially smaller or new businesses, but as said; it applies to all. This has almost always been the case though, with some exceptions of course, but during the last couple of years, thanks to the rapidly growing technology and digitalization, the facing challenges regarding marketing and communication has increased; even for the large, existing businesses. LÄS MER

 5. 5. Konsten att välja högläsningsbok : En kvalitativ intervjustudie om åtta stycken 1–3-lärares högläsningsvanor och val av högläsningslitteratur i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Klein; Alice Lindbom; [2019]
  Nyckelord :bokval; högläsning; högläsningslitteratur; kanon; läslust; språkutveckling; svenskämnet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och hur åtta lärare med olika yrkeserfarenhet inom årskurserna ett till tre arbetar med högläsning i sin svenskundervisning med fokus på vilka faktorer som påverkar valet av högläsningslitteratur. Det teoretiska perspektivet vi har utgått ifrån när vi analyserade vår data baseras på Hetmars triangelmodell (eleven, läraren och litteraturen) och de ämnesdidaktiska grundfrågorna vad, hur och varför. LÄS MER