Sökning: "kommunikation mönster familj"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kommunikation mönster familj.

 1. 1. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 2. 2. Familj under påverkan : familjebehandling med rötterna i socialt arbete och i familjeterapi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kenneth Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :family treatment; system theory; narrative; process of writing; structural therapy; creativity; familjebehandling; systemteori; strukturell terapi; kreativitet; narrativ; skrivprocess; reflektion;

  Sammanfattning : I have been working with family treatment since 1970. This essay in practical knowledge takes its examples from a family treatment commisson 1996, an Assignment from the social wellfare system. I keept a journal from these days. The examples come from those notes. LÄS MER

 3. 3. Den engagerade personligheten : Om arbetsengagemang och personliga egenskaper

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jenny Friedl; Ida Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Arbetsengagemang; Optimism; Affektiv personlighet; Positiv psykologi;

  Sammanfattning : Bakgrund - Denna studie undersökte ett organisationspsykologiskt fenomen från ett arbetsvetenskapligtperspektiv som bygger på förståelsen att de anställda är en värdefull tillgång och en viktig resurs för allaorganisationer. Utifrån denna filosofi undersöktes anställdas upplevda arbetsengagemang i relation till deraspersonlighetsdrag i ett företag som är verksam inom handel. LÄS MER

 4. 4. Nätverk : En väg för kriskommunikation?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elinor Lindfjord; [2008]
  Nyckelord :Nätverk; Kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se vilka informationskanaler yngre använder sig av i normalläge, för att kunna utröna om nätverk är en informationskanal gentemot yngre människor vid kris. Alla kommuner i Sverige har ett informationsansvar gentemot sina medborgare men det finns inga lagar som reglerar hur information skall ges. LÄS MER