Sökning: "kommunikation på apotek"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kommunikation på apotek.

 1. 1. KOMMUNIKATION PÅ ÖPPENVÅRDSAPOTEK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Khadija Sheikh Sliman; [2019]
  Nyckelord :Öppenvårdsapotek; kommunikation; språkbarriär; arabiska;

  Sammanfattning : Bakgrund: arabiska är Sveriges näst största modersmål och det talas av mer än 200 000 personer; många av dem har invandrat till Sverige under de senaste åren och har begränsade kunskaper i svenska. Kommunikationen är väsentligt i hälso- och sjukvård för att undvika missförstånd som kan leda allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsproblem på svenska apotek : Förekomst och orsak

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ranya Abdul Rahim; [2019]
  Nyckelord :farmaceut; kommunikation; apotek; kommunikationsproblem; läkemedelsrådgivning;

  Sammanfattning : The word communication originates from the Latin word communicare that means to do something in common. When human beings communicate with each other, we share thoughts, emotions, values and actions. The foundation in communication is found within the interpersonal communication, which is the act of communication between two persons. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av kommunikationsbarriärer på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nour Mohammad; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsbarriärer; farmaci;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god kommunikation för att ta reda på kundens behov. LÄS MER

 4. 4. Farmaceut-patientkommunikation på öppenvårdsapotek i Kurdistan : En observationsstudie som undersöker i vilken omfattning apotekspersonalen informerar om läkemedelsanvändningen och dess verkan.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Delan Abdulbasid Samad; [2016]
  Nyckelord :Patient counseling; communication; pharmacy; Kurdistan; Iraq;

  Sammanfattning : Introduktion: Apotekens riktlinjer har utvecklats från att ha begränsat farmaceuter ideras utdelning av medicin till att ge råd eller erbjuda rådgivning om patientens medicinering. Det är viktigt att farmaceuter ger rådgivning kring patienters medicinering då det ger effektivt behandlingsresultat, ökad följsamhet och minskar konfusion och osäkerhet hos patienten. LÄS MER

 5. 5. Apotekskedjornas visuella kommunikation : En jämförande studie av butiksmiljöer och dess kommersiella attribut

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emma Bertilsson; [2016]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; kommersiella attribut; apotek; butiksmiljö;

  Sammanfattning : Denna uppsats rör de fyra största svenska apotekskedjorna och dess visuella kommunikation samt användning av kommersiella attribut. Med visuell kommunikation menas här det budskap som sänds ut till kunden genom butiksutformningen och som kunden kan uppfatta med sina sinnen, exempelvis färgval, exponerade produkter och personalens bemötande. LÄS MER