Sökning: "kommunikation personaltidning"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kommunikation personaltidning.

 1. 1. En personaltidnings intryck : En fallstudie om hur personalen i Landstinget i Värmland framställs i personaltidningen Intryck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Käller; Malin Åhs; [2014]
  Nyckelord :staff magazine; county council in Värmland; communication; organizational culture; personaltidning; Landstinget i Värmland; kommunikation; organisationskultur;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Landstinget i Värmlands personaltidning Intryck och dess betydelse för organisationskulturen. Huvudsyftet med studien är att titta närmare på hur de fem olika yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och dietister framställs i tidningen. LÄS MER

 2. 2. Primärt, för vem? – En kvalitativ studie om Primärvården Göteborgs personaltidning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Bäcklund; Elin Eriksson; Julia Jansson; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Primärt, för vem? – En kvalitativ studie om Primärvården Göteborgs personaltidning Författare: Sara Bäcklund, Elin Eriksson & Julia Jansson Uppdragsgivare: Primärvården Göteborg Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jan Strid Antal ord och sidor: 18 712 ord och 59 sidor Syfte: Att förstå vad personalen tycker om personaltidningen Primärt och vad de anser skulle gå förlorat vid en eventuell nedläggning Metodval: Fyra fokusgrupper med 13 deltagare från Primärvården Göteborgs organisation Huvudresultat: Primärt bör enligt våra svarspersoner förändras innehållsmässigt då tidningen i dagsläget inte uppfyller deras krav. Personalen efterfrågar debatt och vardagsskildringar som belyser både positiva och negativa händelser. LÄS MER

 3. 3. Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tobias Anderberg; Daniel Karlsson; [2011-09-14]
  Nyckelord :Personaltidning; masskommunikation; masskommunikation; uses and gratifications; budskapsförmedling; mottagarperspektiv; koncern; global; koncern; global; internkommunikation; webbenkät;

  Sammanfattning : Titel: Att förmedla budskap med Steel - Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningen Författare: Tobias Anderberg och Daniel Karlsson Uppdragsgivare: Svenskt stål AB (SSAB) Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jonas Ohlsson Sidantal: 45 sidor, 11 616 ord Syfte: Att ta reda på om företagets personaltidning förmedlar mål, vision och värderingar så att de anställda identifierar dem Metod: Kvantitativ webbenkät Material: Webbenkät med 293 svarande av totalt 712 anställda Huvudresultat: Resultatet visar att budskapen om mål, vision och värderingar i Steel kan identifieras av läsarna. Steel upprätthåller denna kunskap. LÄS MER

 4. 4. Integritet : en fallstudie av presstoppet av Norrköpings kommunala personaltidning Strömvirveln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Caroline Sellberg; [2007]
  Nyckelord :Strömvirveln; personaltidning; Norrköping; journalist; ansvarig utgivare; integritet; intern kommunikation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar presstoppet av den kommunala personaltidningen i Norrköping, Strömvirveln, 2006. Vikarierande redaktör på tidningen hade gjort ett temanummer på temat Mobbning på jobbet. Ansvarig utgivare stoppade numret eftersom han ansåg att det bland annat innehöll sakfel. LÄS MER