Sökning: "kommunikation teori"

Visar resultat 21 - 25 av 1646 uppsatser innehållade orden kommunikation teori.

 1. 21. The GRANULDISK way

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Lykke Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Organisationskultur; organisationsförändring; delaktighet; kommunikation; ledarskap; lärande organisation; långsiktighet; förändringsagenter; organisationskommunikation; förändringsledning.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett komplext och holistiskt fenomen som påverkar det dagliga arbetet i organisationer. På senare år har intresset växt för att studera organisationskulturer och om det är möjligt att förändra dessa. LÄS MER

 2. 22. Beroende av tolk för att kommunicera med patienter inom slutenvård : sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Ida Wennerlund; Kritsada Thongkiang; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenheter; Kommunikation; Tolk; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I hälso- och sjukvårdslagen anges att patienten ska vara delaktig inom hälso- och sjukvården, vilket innebär bland annat att patienten ges möjlighet att påverka behandlingen. När språket inte behärskas försvinner denna möjlighet. LÄS MER

 3. 23. Myten om världens svenskaste spelbolag : en kandidatuppsats om Svenska Spels kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fanndis Hermannsdottir; Mikael Lidgard; [2019]
  Nyckelord :medborgare; konsument; myter; dagdrömmande; retorik; spelbolag; Svenska Spel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vad: Kandidatuppsats HT 2018. Lunds universitet, institutionen för Kommunikation och Medier. LÄS MER

 4. 24. Är ett delat problem ett halvt problem? : En studie om hur elever i par arbetar tillsammans med matematiska problemlösningsuppgifter och hur kommunikationen används i arbetsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Jesper Jonasson; Marcus Turesson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; pararbete; Pólyas fyra faser; problemlösning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i par arbetar tillsammans med problemuppgifter och hur kommunikationen används inom arbetsprocessen. Under tidigare praktiker har det observerats hur elever, trots att de i många fall är placerade i par i klassrummet, oftast blir instruerade att arbeta enskilt under matematiklektionerna. LÄS MER

 5. 25. Sociala Medier – Utifrån ett marknadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Leonard Pauve; [2019]
  Nyckelord :Sociala Medier SM ; Facebook; Användare; User Generated Content UGC ; Disruptiva teknologier; Twitter; Kommunikation; Dialog; Servicescape; Relationsmarknadsföring.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera och klarlägga SM ur ett marknadsföringsperspektiv. Detta görs genom att redogöra för dess karaktär samt studera möjligheter och svårigheter som kretsar kring fenomenet. Metoden som använts är kvalitativ och studien bygger på samlad empiri från fem intervjuer. LÄS MER