Sökning: "kommunikationens funktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kommunikationens funktioner.

 1. 1. FRÅN RÖKSIGNAL TILL E-MAIL : En uppsats om kommunikationens teknologiska utveckling och dess påverkan på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Vanja Lindgren; Pernilla Vallbo; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; teknologisk kommunikation; ansikte mot ansikte kommunikation; psykosocial arbetsmiljö; mellanmänskliga relationer.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ökar användningen av teknologiska kommunikationsmedel i organisationer och kommunikationen tenderar att i hög grad ske via till exempel e-mail och intranät. Ett resultat av denna utveckling är att det har blivit vanligare att sända e-mail istället för att gå och tala med en kollega ansikte mot ansikte. LÄS MER

 2. 2. Ålderns påverkan på användningen av mobila betalningar- En kvantitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Igor Timmy Krulj Berta; [2013]
  Nyckelord :Mobil betalning; framtida betalningar; kontanter; ålderns inverkan på mobila betalningar; mobila tjänster; internet betalningar; smartphone tjänster; internet handel; mobil säkerhet.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Ålderns påverkan på användningen av mobila betalningar- En kvantitav studie.Författare: Timmy Berta och Igor KruljHandledare: Klaus Solberg SoilenExaminator: Ulf ÅgerupHögskola: Halmstad Högskola, Sverige. LÄS MER

 3. 3. Intranät : Ett verktyg mot jämlik kommunikation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Brännström; Bert Persson; [2011]
  Nyckelord :Intranät; intern kommunikation; jämlik kommunikation; SEB;

  Sammanfattning : Intranät bygger på samma teknik som Internet men är begränsat nätverk inom organisationer. Teknologin används dels som ett arbetsverktyg men också för att kommunicera intern. Denna studien har analyserat det som kommuniceras på Skandinaviska Enskilda bankens intranät. LÄS MER

 4. 4. Marknadskommunikation: -En jämförande studie mellan teori och praktik med fokus på det mindre företaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Viktor Olsson; [2009]
  Nyckelord :marknadsföring; kommunikation; identitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Kandidatuppsats inom Service Management Titel: Marknadskommunikation: En kvalitativ undersökning av marknadskommunikation för det mindre detaljhandelsföretaget. Författare: Patrik Bengtsson, Viktor Olsson och Jakob Redlund Termin och år: VT09 Kursansvarig institution: Institutionen för Service Management, Helsingborg Handledare: Jesper Falkheimer och Charlotte Simonsson Nyckelord: Profil, image, identitet, marknadsföring, detaljhandel, hemsida och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Djungeltelegraf eller planlagd kommunikation? En jämförelse av två statliga myndigheter i förändring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Fyhr; Mikael Kylsäter; [2008]
  Nyckelord :organisationsförändringar; kommunikation; institutionellt perspektiv Arbetsförmedlingen; Försäkringskassan; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vilken roll har kommunikationen i offentliga organisationer under tider av förändring? För att ta reda på detta har vi valt att undersöka det förändringsarbete som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomfört de senaste åren. De är två av Sveriges största myndigheter och har viktiga funktioner i välfärdssamhället. LÄS MER