Sökning: "kommunikations betydelse"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade orden kommunikations betydelse.

 1. 11. Flexible building

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Olga Isdalen; Hamsa Taufik; [2017]
  Nyckelord :Flexibel byggandet; lägenhetshus; förskola; nybyggnation; ombyggnation.;

  Sammanfattning : Städer i Sverige växer ständigt. Folk flyttar från ett område till ett annat område och detta leder till att byggnader i vissa distrikt börjar sakna sin betydelse. LÄS MER

 2. 12. Kommunikationens anatomi : för regissör och ensemble

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Michael Riise; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; the anatomy of communication; the communication of the body; communication; directing process; theatre; director end ensemble; praktisk kunskap; kommunikationens anatomi; kroppens kommunikation; kommunikation; regiprocess; teater; regissör och ensembl;

  Sammanfattning : In the frame of Practical knowledge at Södertörn University, Sweden, I have examined my own practical knowledge. The starting-point is what happened during my work as director, when I was rather new in the profession. The studie focuses on what it is that happens when the body communication is not functioning as it should. LÄS MER

 3. 13. Under ytan. Om omedveten kommunikation i psykodynamisk samtalsterapi - upplevelser och tankar.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Nordström; [2016]
  Nyckelord :psychoanalysis; psychodynamic psychotherapy; communication; Unconscious; implicit; thematic analysis; Omedveten; kommunikation; psykodynamisk psykoterapi; psykoanalys; tematisk analys; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och belysa upplevelser av omedveten kommunikation i psykodynamisk psykoterapi. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex personer som arbetar professionellt inom fältet psykodynamisk psykoterapi och psykoanalys. Materialet analyserades med tematisk analys och tio teman identifierades. LÄS MER

 4. 14. Sociala mediers betydelse för crowdfundingkampanjer : En kvantitativ undersökning av sociala mediers vikt som kommunikations- och marknadsföringskanal för crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexander Rossev Berent; Leonard Warvsten; [2016]
  Nyckelord :Crowdfunding; Social media marketing; Kickstarter; Social network; Crowdfunding; Folkfinansiering; Gräsrotsfinansiering; Sociala medier; Marknadsföring; Kickstarter; Socialt nätverk;

  Sammanfattning : Companies may need an infusion of capital for a multifold of reasons. The importance of capital needed for innovation applies not only to large companies but also to start-ups. In recent years crowdfunding has evolved and become a common alternative for entrepreneurs to finance their start-up. LÄS MER

 5. 15. Hur barn upplever Datortomografiundersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Macarena Zara Zara; Anna Kaminska; [2015-05-01]
  Nyckelord :Barn; upplevelser; DT-undersökning; Röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Introduktion: Att arbeta med barn på barnröntgenavdelning innebär ett annat bemötande jämfört med vuxna patienter. Datortomografi är en undersökning som kräver samspel mellan barn och röntgenpersonalen för att nå ett förväntat resultat. Eftersom undersökningen kräver mycket kan barns upplevelser variera. LÄS MER