Sökning: "kommunikations betydelse"

Visar resultat 16 - 20 av 42 uppsatser innehållade orden kommunikations betydelse.

 1. 16. Elevers textskapande i en digitaliserad klassrumsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Sundin; [2015]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : Studien berör elevers textskapande och användningen av Informations- och kommunikations-teknik (IKT) i skolan och hur elevers interaktion kan beskrivas i ett sådant sammanhang.Studiens syfte är att lyfta fram forskningsresultat inom fältet samt resultat från en empiriskstudie i årskurs 1-2. LÄS MER

 2. 17. NYCKELN TILL FÖRSTÅELSE : En litteraturstudie om kommunikationens betydelse i demensvården

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rosalie Widén; [2015]
  Nyckelord :Dementia; disease; knowledge; treatment; understanding; communication; bemötande; demens; förståelse; kunskap; sjukdom; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en sjukdom som utgör minnesförluster, kommunikationssvårigheter och nedsatt förmåga att klara av vardagliga aktiviteter. Patientens problem med beteendet kan orsaka oro, aggressivitet och förvirring mot anhöriga och vårdare. LÄS MER

 3. 18. Faktorer av betydelse för kommunikation vid röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mattias Selleskog; Erik Öhrn; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: En god kommunikation ligger till grund för en god omvårdnad. Kommunikation är kommunikation först när den är ömsesidig, det vill säga att kommunikation sker gemensamt och går i båda riktningar. Patienters upplevelser av högteknologisk vård håller generellt låg kvalitet. LÄS MER

 4. 19. ”Vi pratar inte om fältarna, vi pratar med dem” -en kvalitativ intervjustudie om kommunikation och relation i professionellt förebyggande fältarbete med ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Ihl; Emma Ivarsson; Magnus Revborn; [2014-08-08]
  Nyckelord :Fältarbete; ungdomar; uppsökande; förebyggande; relation; kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka en specifik fältgrupps profession, genom att kartlägga fältsekreterarnas arbetsuppgifter samt belysa vilken betydelse det uppsökande arbetet kan ha för ungdomar i den aktuella kommunen. Tonvikten har legat på att undersöka hur kommunikationen och relationen ser ut mellan fältsekreterarna och ungdomarna i deras målgrupp. LÄS MER

 5. 20. GIS analysis of walking and bicycle paths in the new city quarters of Östra Saltängen, Norrköping

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Sara Carlegrim; [2014]
  Nyckelord :GIS; MapInfo Professional; RouteFinder; Nätverksanalys; GC-nät; Genhetskvot.;

  Sammanfattning : Norrköpings kommun håller just nu på med ett stadsomvandlingsprojekt i Östra Saltängen. I dag bedrivs industri- och hamnverksamhet i området, vilka påverkas av de nya planerna och planerar flytten av sin verksamhet parallellt. LÄS MER