Sökning: "kommunikations betydelse"

Visar resultat 21 - 25 av 42 uppsatser innehållade orden kommunikations betydelse.

 1. 21. Entreprenöriellt bildskapande på fritidshemmet : Ett möjligt arbetssätt för att sammanfoga estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande i fritidshemmets planerade bildskapande aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Emilia Johansson; [2014]
  Nyckelord :Fritidshem; Bildskapande; Estetiska lärprocesser; Entreprenöriellt lärande; Kreativitet; Drivkraft; Kommunikation; Samarbete;

  Sammanfattning : Detta arbete bygger på ett utvecklingsarbete, vars syfte är identifiera möjligheter till hur planerade bildskapande aktiviteter på fritidshemmet praktiskt kan utformas för att främja ett entreprenöriellt förhållningssätt hos barnen. Arbetet avgränsas till att undersöka vilka aspekter som är centrala för att erbjuda barnen möjligheter att använda sin kreativitet, drivkraft, kommunikations- och samarbetsförmåga. LÄS MER

 2. 22. ”Den interna kommunikations betydelse för ledningens styrning av företagets resurser”

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Madeleine Birkson; Anna Erikols Wetterfall; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Bland appar och nappar. En fallstudie om små barn och surfplattor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Olsson; [2012-09-24]
  Nyckelord :surfplatta; digitala verktyg; förskola; små barn; lärande; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala verktyg blir alltmer förekommande i pedagogisk verksamhet. Surfplattan är ett av dessa verktyg som på senare tid gjort debut i förskolan. LÄS MER

 4. 24. Kulturmöten inom palliativ vård. Vilka hinder finns och vad kan sjuksköterskan göra för att främja ett gott kulturmöte?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Christiansson; Frida Nygren; [2012-03-30]
  Nyckelord :kultur; kulturkompetens; palliativ vård; transkulturell omvårdnad; tillit; familj; autonomi; kommunikation;

  Sammanfattning : I Sverige bor ca 1,4 miljoner utlandsfödda personer som liksom svenskar, kan behöva palliativ vård, dvs. vård i livets slutskede. I takt med att den äldre befolkningsgruppen blir större, ökar behovet av palliativ vård vilket gör att sjuksköterskan kommer i kontakt med personer av annan kulturell bakgrund i flera olika vårdsammanhang. LÄS MER

 5. 25. Att representera ett varumärke : En studie om hur intern kommunikation kan skapa varumärkesambassadörer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Susanne Andersson; Malin Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :Brand Ambassadors; internal communication; Store employees; corporate culture; Varumärkesambassadör; intern kommunikation; butikspersonal; företagskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökad konkurrens och då nya marknader som e-handeln växer sig starkare blir det allt viktigare för företag inom modebranschen att arbeta för att stärka varumärket och sina kundrelationer. Den fysiska butiken är en viktig del inom den externa marknadsföringen då företaget kan kommunicera varumärket genom interaktion med kunden. LÄS MER