Sökning: "kommunikationsbarriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet kommunikationsbarriärer.

 1. 1. Mjukvaruutveckling med Continuous Delivery : En kvalitativ fallstudie om Continuous Practices med fokus på Continuous Delivery

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Andreas Salomonsson Tigerström; Sebastian Algrim; [2018]
  Nyckelord :Agile methods; Case study; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Communication barriers; Continuous Practices; Development process; DevOps; LEAN; Organizational structure; Qualitative study.; Agila metoder; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Continuous Integration; Continuous Practices; DevOps; Fallstudie; Kommunikationsbarriärer; Kvalitativ studie; LEAN; Organisationsstruktur; Utvecklingsprocess.;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar förutsättningarna för att implementera mjukvaruutvecklings - metoden Continuous Delivery (CDE). Problemställningen som lade grunden för studien, var att det inte finns någon enhetlig standard för CDE. LÄS MER

 2. 2. Förstår vi varandra? : En litteraturöversikt om kommunikationsbarriärer i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Michelle Loais; Liza Lundgren Winkler; [2018]
  Nyckelord :Communication; communication barriers; culture; culture competence; nursing; language barriers; Kommunikation; kommunikationsbarriärer; kultur; kulturkompetens; omvårdnad; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är grundläggande för att bemötandet inom omvårdnad ska fungera. Om kommunikationen brister och orsakar en inkorrekt informationsöverföring, riskeras inte bara patientsäkerheten utan också att felaktig vård ges till följd av misstolkningar. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av kommunikationsbarriärer på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nour Mohammad; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; kommunikationsbarriärer; farmaci;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har farmaceutens roll på apoteket ändrats. Från att fokus tidigare legat på läkemedel läggs det nu främst på omsorg om kunden. Målet är att sträva efter en aktiv dialog med hjälp av god kommunikation för att ta reda på kundens behov. LÄS MER

 4. 4. Barriärer på en vårdcentral : Utmaningar inom vården i segregerade områden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Sara Freland; [2018]
  Nyckelord :healthcare; segregated areas; barriers; communication; interpreter; immigrants; vård; segregerade områden; barriärer; kommunikation; tolk; immigranter;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och analysera vilka kommunikationsbarriärer som finns på vårdcentraler i ett segregerade områden i Sverige, samt hur man arbetar med dessa barriärer. Jag har ställt mig två frågor; Vilka kommunikationsbarriärer finns på en vårdcentral i ett segregerat område? Hur hanterar vårdcentralernas personal kommunikationsbarriärer?   Arbetet bygger på en kvalitativ fältstudie som jag utfört på två vårdcentraler lokaliserade i segregerade områden i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Blogg somverktyg för internkommunikation : Stimulanseller hinder i förbättringsarbete?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Emma Kantarp; Monika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Internal communication; management blog; continuous improvements; blog; blog design; internkommunikation; ledningsblogg; ständiga förbättringar; blogg; bloggdesign;

  Sammanfattning : Användningen av ledningsbloggar som verktyg för   internkommunikation har ökat, samtidigt som forskning visar att högsta   ledningen i många organisationer ser brister i sin kommunikativa förmåga.   Kombinationen av ett begränsat forskningsunderlag kring fenomenet   ledningsblogg och betydelsen av ett kontinuerligt och framgångsrikt förbättringsarbete   ger denna uppsats sitt syfte: Att bidra med kunskapsutveckling kring hur högsta   ledningen kan stimulera en organisation mot en högre grad av ständiga   förbättringar genom att kommunicera internt via en blogg. LÄS MER