Sökning: "kommunikationseffekt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kommunikationseffekt.

  1. 1. Communities – en marknadsföringskanal med effekt?

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Amina Ahmed Ibrahim; Carol Basudde Nakajugo; [2008]
    Nyckelord :communities; marketing channel; communication effect; communities; mediekanal; kommunikationseffekt; nätverksajt;

    Sammanfattning : Datum:        2008-11-13 Nivå:             Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 Högskolepoäng Författare:  Amina Ahmed Ibrahim                 Carol Nakajugo Basudde Handledare: Mats Viimne Titel:             Communities – en marknadsföringskanal med effekt? Syfte:            Att beskriva communities som marknadsföringskanal och dess kommunikationseffekt. Metod:         Primärdatainsamlingen för denna uppsats har skett via intervjuer som utförts på tre olika sätt, personligt möte, telefonintervjun samt e-post intervju. LÄS MER