Sökning: "kommunikationskanaler internet"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden kommunikationskanaler internet.

 1. 1. Hur kommunicerar ni för att attrahera användare? : En kvalitativ studie om hur delningsekonomiföretag kommunicerar med användare i sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellinor Lundgren - Eneheim; Paulin Orlander Arvola; [2019]
  Nyckelord :Sharing economy; Social media; Social media communication; The consumer journey; Attracting users; Delningsekonomi; Sociala medier; Kommunikation; Kundens köpprocess; Attrahera användare;

  Sammanfattning : Delningsekonomiföretag kännetecknas av digitala plattformar vars värde ökar med antalet användare. Tidigare forskning har dock visat på att svårigheter existerar angående vem, samt vilka kanaler marknadskommunikationen ska ske genom för att nya användare ska attraheras. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing : Hur företags marknadskommunikationsmix vid produktlansering har förändrats allt eftersom “influencer marketing” har etablerats som kommunikationskanal och hur effekten av olika kommunikationskanaler har förändrats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kajsa Persson Stor; Kristina Lidborg; [2019]
  Nyckelord :produktlanseringar; marknadskommunikation; kommunikationsmixen; sociala medier; influencer marketing; eWOM; varumärkeskännedom; produktkännedom;

  Sammanfattning : Idag brukas internet av majoriteten människor i Sverige och företag har upptäckt möjligheten att använda internet i sin marknadskommunikation. Det har öppnat upp nya dörrar för företag att annonsera ut sitt budskap på internet istället för i de traditionella kommunikationskanalerna, såsom tv, radio och tidningar. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationskanaler och kunskapsgenerering : En studie om val av kommunikationskanal och dess kunskapsgenerering hos olika generationer av väljare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Olovsson; Jennie Åkeson; [2019]
  Nyckelord :knowledge generation; communication channels; fake news; digitalization; news scepticism; politics; kunskapsgenerering; kommunikationskanal; fake news; digitalisering; nyhetsskepticism; politik;

  Sammanfattning : Background – Our digitalized society is constantly increasing, and with the development, the importance of the Internet for political knowledge generation is also increasing. The digital development has caused a series of problems that can disturb the prevailing democracy due to that many individuals create their political identity through social media as a communication channel. LÄS MER

 4. 4. Communication and sales channels' role in international market entry for innovative new venture firms : A case study on TLight

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Winblad von Walter; [2017]
  Nyckelord :International market entry; Sales and communication channel strategies; New ventures; Customer perceived value;

  Sammanfattning : Globalisation has taken the world by storm by opening opportunities for new markets and easier communication. The general economic climate during the last decade is one reason to this, and the impact has resulted in internationalisation as a key strategy for survival. LÄS MER

 5. 5. Från virtuell till verklig trygghet : En undersökning om hur människor själva skapar trygghet när online-dating blir offline-dating

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Cornelia Frammin; Sofia Paasila; [2016]
  Nyckelord :nätdejting; online-dating; offline-dating; social interaktion; trygghet; tillit; frontstage; backstage; roller; fasad; inramning; goffman; sztompka; giddens; tinder; internet; trygghetsstrategier;

  Sammanfattning : The purpose of the paper is to give a detailed description to provide a better understanding of what strategies women use when online dating and in real life. The purpose of the paper is to identify how women create a sense of security for themselves, to make the leap from online communication to meeting an unknown male in the real world. LÄS MER