Sökning: "kommunikationsmedium"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet kommunikationsmedium.

 1. 1. Design and evaluation of ambient RF energy harvesting platform for sensor-based systems : An experimental study of RF energy harvesting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ibrahim Hamed; [2022]
  Nyckelord :Radiofrekvensenergiskördning; Trådlös energiskördning; Backscattering-teknik; Programvarudefinierad radio; EMC; PCB; Antenn;

  Sammanfattning : Trådlös energiskörd möjliggör förmågan att skörda energi från elektromagnetisk strålning. Med de senaste framstegen inom trådlös kommunikationsteknik och med tillgången till energieffektiva sensorer, så har radiofrekvensenergiskördning potential till att bli en självförsörjande sensorbaserad plattform. LÄS MER

 2. 2. Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Kok; Alva Mattsson; Lina Rönnqvist; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; distansarbete; kommunikationsmedium; samarbete; kommunikationsstörningar;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete. LÄS MER

 3. 3. "Vanans makt" : En kvalitativ diskursanalys av digital kommunikation i arbetslivet ur ett arbetsgivarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sofie Skallberg; [2021]
  Nyckelord :Antaganden; Bacchi; Digital kommunikation; Digitala- Virtuella möten; Diskurs; Foucault; Föreställning; IKT; Kommunikationskanal; Kommunikationsmedium; Kompetens; Problemrepresentation; Vana; WPR-ansatsen;

  Sammanfattning : I och med den rådande coronapandemin kännetecknas dagens svenska arbetsliv till stor del av hemarbete och digital kommunikation. Att synliggöra diskursen om digital kommunikation ur ett arbetsgivarperspektiv blir relevant då dagens händelser kan tänkas påverka diskursen om hur arbete ska utföras. LÄS MER

 4. 4. Visual Framework for Cross-Disciplinary Specification of Digital Products

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Olga Kornilova; [2020]
  Nyckelord :AUCD; agile product development; user-centered design UCD ; digital product design; visual framework; functional engineering; AUCD; agil produktutveckling; användarcentrerad design UCD ; digital produktdesign; visuell ram; funktionsteknik;

  Sammanfattning : A more integrated collaboration between different disciplines and stakeholders in the process of software development affects the quality of the end product and its user experience. The diversity of methodologies across the disciplines creates a need for an aligned set of practices, such as Agile User-Centered Design (AUCD), which is a cross-disciplinary integration of the Agile and User-Centered Design (UCD) methodologies. LÄS MER

 5. 5. En fluga på väggen : Om kameratillsyner i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Karna Larsdotter; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i ANT – Actor-Network-Theory – diskuteras utformningen av nattliga kameratillsyner via Trygghetskamera hos äldre i Lunds kommun i denna kandidatuppsats i Sociologi vid Halmstad Högskola som bygger på en fallstudie och 6 intervjuer med tjänstemän. Mot bakgrund av tidigare forskning om välfärdsteknik och telecare framstår det lokala skriptet för kameratillsyner som disciplinerande av den äldre, då Trygghetskameran används som positioneringsverktyg snarare än som ett medium för social interaktion mellan personal och äldre. LÄS MER