Sökning: "kommunikationspartnerträning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kommunikationspartnerträning.

 1. 1. Kommunikationspartnerträning ur närståendes perspektiv : En intervjustudie av närstående som tackat ja respektive nej till erbjuden träning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Jonna-Lisa Hoikka; Therese Wedin; [2022]
  Nyckelord :Afasi; kommunikationspartnerträning; personer med afasi; närstående;

  Sammanfattning : Kommunikationspartnerträning (KPT) är en intervention vid afasi som erbjuds närstående till personer med afasi. Interventionen involverar träning med logoped där den närstående lär sig strategier för att kunna kommunicera med personen med afasi på bästa möjliga sätt. LÄS MER

 2. 2. Interaktion vid demens : Inverkan av digitala levnadsberättelser och kommunikationspartnerträning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

  Författare :Yanira Hernandez Maillard; Åsa Wahlqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämförelse och utvärdering av bedömningsmaterial inom kommunikationspartnerträning vid afasi : Bedömning av inter- och intrabedömarreliabilitet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jenny Söderman; Jenny Wiborg; [2017]
  Nyckelord :logopedi; kommunikationspartnerträning; afasi; reliabilitet; MSC; MPC; MIK; SiK; DiK;

  Sammanfattning : Approximately 10 000 individuals in Sweden are diagnosed with aphasia every year, which can result in severe communication difficulties. Conversation partner training (CPT) is a treatment that aims to help the person with aphasia and their communication partner to have a functional communication. LÄS MER