Sökning: "kommunikationsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet kommunikationsproblem.

 1. 1. Titta, Se, Lyssna, Höra : Upplevelser av Intraoperativ Kommunikation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Kjellson; [2020]
  Nyckelord :Operating room nurse; Interview study; Intraoperative; Interprofessional team; Communication; Operationssjuksköterska; Intervjustudie; Intraoperativ; Interprofessionellt team; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalens kommunikation är komplex och kommunikationsproblem är den mest rapporterade orsaken för operativa misstag. Ljudnivå och munskydd är faktorer som försvårar kommunikationen. Teamarbete i operationssalen är nödvändigt för att vården ska vara patientsäker. LÄS MER

 2. 2. Dokumentation av matavfall med hjälp av röstinmatning : En studie om röstinmatning skulle kunna ersätta papper och penna som mätmetod för matsvinn

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Elisabeth Chen; Hîvron Stenhav; [2020]
  Nyckelord :Food Waste; Behaviour Change Wheel; Behaviour Change Techniques; voice command; Attiny85; Arduino Uno.;

  Sammanfattning : The first part of the report reads up on food waste and makes account for how to reduce food waste in households by documenting it. The goal of this project is to examine how a measure of method consisting of voice commands is working as compared to a classic method of measurement with paper and pen. LÄS MER

 3. 3. Hur intern kommunikation skapar en lyckad organisationsförändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Lindström; Josefin Fagerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med ständigt föränderliga omvärldsförhållanden till följd av globalisering och teknologisk utveckling, måste organisationer allt oftare anpassa verksamheten efter skiftningar i omgivningen. En typ av verksamheter som är exponerad för hård konkurrens och en ständig föränderlig marknad är dagligvaruhandeln. LÄS MER

 4. 4. Effekten av vårdarsång hos personer med vaskulär demens och Alzheimers sjukdom : en jämförande interventionsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marie Skogsbäck; Sanne Messelt Wickberg; [2020]
  Nyckelord :Behavioral and Psycological Symptoms in Dementia; music therapeutic caregiving; nursing; person-centered care; people with dementia; Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens; omvårdnad; personcentrerad vård; personer med demens; vårdarsång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 24 000 personer i någon form av demenssjukdom och med det kan många besvärliga situationer uppstå pga. kommunikationsproblem relaterat till den kognitiva svikten. LÄS MER

 5. 5. User Involvement and Engagement on Municipal ICT Platforms : A case study on the municipality of Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Niklas Lindell; Emil Denudom; [2020]
  Nyckelord :ICT platforms; user involvement; user engagement; municipality; citizens; IKT-plattformar; användarinvolvering; användarengagemang; kommun; medborgare;

  Sammanfattning : Information and communication platforms are used by cities and municipality for government-citizen communication. Previous research has shown difficulties in purpose and use, as well as in implementation of ICT platforms. LÄS MER