Sökning: "kommunikationsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet kommunikationsprocess.

 1. 1. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 28.0px 'Gill Sans'} Kommunikationsarbete i ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Widing; Therese Olsson; [2019]
  Nyckelord :ideella organisationer; kommunikation; strategisk kommunikation; kommunikationsprocess;

  Sammanfattning : p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av den interna kommunikationsprocessen vid Åbymässan AB : En studie utförd med hjälp av kvalitetstekniska arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Kindström Louise; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; ISO 9001: 2015; Quality assurance; Organizational communication; standardization; quality technology; Total Quality Management; Intern kommunikation; ISO 9001:2015; Kvalitetssäkring; Organisationskommunikation; standardisering; kvalitetsteknik; Total Quality Management;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i intresse av nystartade Åbymässan AB i Göteborg angående hur de kan kvalitetssäkra och förbättra deras interna kommunikationsprocess. Företaget ingår i Easyfairs Group och är ett tjänsteföretag inom evenemangs- och mässbranschen. LÄS MER

 3. 3. Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Qvist Nilsson; Kim Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Case Management; Design Process; Communication; Project Management; Digital ärendehantering; Projektering; Kommunikation; Projektstyrning;

  Sammanfattning : En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt informationfinns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionellakommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt attbrist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skaparkommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad kommunikation i projektering med digital ärendehantering

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kim Gustafsson; Marcus Qvist Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Digital Case Management; Design Process; Communication; Project Management; Digital ärendehantering; Projektering; Kommunikation; Projektstyrning;

  Sammanfattning : En av framgångsfaktorerna till en lyckad projektering är god kommunikation och att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för att fatta rätt beslut. Tidigare forskning tyder på att traditionella kommunikationsprocesser lett till problem att skapa gemensam förståelse mellan discipliner samt att brist på transparens i informationsflödet och splittrad data- och informationshantering skapar kommunikationsproblem, vilket kan leda till felprojektering och extra kostnader. LÄS MER

 5. 5. Public Relations på sociala medier : En kvalitativ studie om PR-byråers effektiva kommunikationsprocess

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Höglund; Emilia Karkulahti; [2018]
  Nyckelord :PR-agencies; communication; social media; efficiency; work process; PR-byråer; kommunikation; sociala medier; effektivitet; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Background: The technological development has made it possible for organizations and companies to communicate directly to the target group without any restrictions in time and place. Through social media, a new communication process has been developed and it is now possible to communicate directly with society through their own media. LÄS MER