Sökning: "kommunikationsstrukturer"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kommunikationsstrukturer.

 1. 1. Effektiv kommunikationsstruktur vid intern kommunikation av Corporate Social Responsibility -En fallstudie ur ett medarbetarperspektiv av ett företag inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Elofsson; Hanna Sekander; [2018-06-15]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Intern; Kommunikation; Kommunikationsstruktur;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att allt fler ägare och intressenter efterfrågar mer samhällsansvaroch hållbarhetsarbete från företag, medför att företag bör ta hänsyn till detta och integreradessa krav och behov i sin verksamhet. Mycket tid och resurser avsätts ofta på den externakommunikationen av det arbete företagen gör inom CSR och ofta glöms vikten av den internakommunikationen och dess struktur bort. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap : En kvantitativ studie av uppfattningar om rektorers pedagogiska ledarskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Mikael Stende; [2018]
  Nyckelord :Educational Leadership; Pedagogic Leadership; Scool principal; Scool Improvement; Rektors pedagogiska ledarskap; pedagogiskt ledarskap; indirekt ledarskap; direkt ledarskap; rektorns kommunikation; kollegialt lärande; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka begreppet rektorns pedagogiska ledarskap och hur begreppet uppfattas av rektorer och lärare. Studiens forskningsfrågor handlar om att kartlägga och jämföra uppfattningarna om begreppet Rektorns pedagogiska ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av användbarhet hos LTE-modelleringsmjukvara

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system; Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Ludvig Helén; Robin Dahlberg; [2016]
  Nyckelord :Användbarhet; LTE;

  Sammanfattning : Den nya generationens mobila nätverksteknologi som Long Term Evolution (LTE) blir allt mer komplex med avseende på struktur och kommunikation. Allt viktigare blir utbildningsverktyg som beskriver komponenter och kommunikationsstrukturer inom denna teknologi. Detta ställer samtidigt krav på att verktyget håller en hög nivå av användbarhet. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tycker bra om miljömärkningar, men tänker att man nog luras lite av dem.”- en studie om informations- och kommunikationsstrukturer i en miljömedveten livsstil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Lindgren; Anna Sporre; [2014-08-22]
  Nyckelord :Miljömärkningar; livsstil; kommunikation; kvalitativ samtalsintervju; socio-kulturella faktorer; informationsbehov;

  Sammanfattning : Titel ”Jag tycker bra om miljömärkningar, men tänker att man nog luras lite av dem.”- en studie om informations- och kommunikationsstrukturer i en miljömedveten livsstilFörfattare Jennifer Lindgren & Anna SporreUppdragsgivare Miljömärkningen Svanen (Miljömärkningen Sverige AB)Kurs Examensarbete i Medie– och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vidGöteborgs universitetTermin Vårterminen 2014Sidantal / ord 43 sidor / 14. LÄS MER

 5. 5. "Kommunikation är skitviktigt och kommunikation är skitsvårt." : En kvalitativ studie av internkommunikationen i en medelstor organisation i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofie Jarl; Emma Salomonsson; [2013]
  Nyckelord :Internal Communication; Communication; Organization; Systems Theory; Internkommunikation; Kommunikation; Organisation; Systemteori;

  Sammanfattning : För att en organisation ska kunna skapas, existera och utvecklas är internkommunikation en grundförutsättning, vilket gör att hela organisationen drabbas om kommunikationen inte fungerar. En god internkommunikation kan lyfta en verksamhet, motivera och öka känslan av delaktighet hos de anställda och generera arbetsglädje och positiv effekt på de anställdas arbetsinsats, vilket i slutänden har stor inverkan på organisationens resultat och framgång. LÄS MER