Sökning: "kommunikationsteknologi"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet kommunikationsteknologi.

 1. 1. En dag ska vi dö, alla andra ska vi leva : Digital tjänsteutveckling för ökad egenmakt hos kroniskt sjuka

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Hannah Sundqvist; Dajana Sabljak; [2023]
  Nyckelord :Digitala tjänster; egenmakt; kroniskt sjuk; empowerment;

  Sammanfattning : Världen har en åldrande befolkning vilket innebär att kroniskt sjuka patienter i framtiden kommer attöka. Detta ställer krav på sjukvården att snabba på utvecklingsarbetet med digitala tjänster för att kunnastötta patienternas känsla av egenmakt, att de har kontroll och makt i sin vårdprocess. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things i kommunal verksamhet: Samarbete vid implementering av en gemensam IoT-plattform

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jacob Holgerson; Christian Möller; [2023]
  Nyckelord :ICT; information and communications technology; IoT; Internet of Things; IoT-platforms; municipalities; smart cities; collaboration; ICT; informations- och kommunikationsteknologi; IoT; sakernas internet; IoT-plattformar; smarta städer; samarbete;

  Sammanfattning : Teknologi påverkar alla delar av samhället, inte minst företag och organisationer somtvingas till digitalisering för att förbli relevanta. Internet of Things (IoT) är en populärteknologi för effektivisering och automation av processer. LÄS MER

 3. 3. PropTech : Ett modeord, men vad betyder det?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Per Bertilsson; [2023]
  Nyckelord :PropTech; Digital transformation; Real Estate; PropTech; Digital transformation; Fastigheter;

  Sammanfattning : Begreppet PropTech, har sin uppkomst i samband med framväxten av digitalisering och teknologisk innovation inom fastighetssektorn. Under de senaste decennierna har det skett betydande framsteg inom informations- och kommunikationsteknologi, samt inom områden som dataanalys, molnteknologi och artificiell intelligens. LÄS MER

 4. 4. Undervisningsstrategier i slöjd : - om slöjdlärares ämnesuppfattningar och ämnesdidaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Jessica Helberg; [2022]
  Nyckelord :Appropriering; ämneskonception; slöjd; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka didaktiska resurser och redskap slöjdlärarna använder och vilka ämneskonceptioner som finns i slöjdämnet. Detta kopplades samman med hur slöjdlärarna approprierar nya metoder och redskap i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Remote First Vs. Remote Friendly : Teamets tillit till ledare vid distansarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Forsberg; Linn Möller; [2022]
  Nyckelord :leadership; management; remote work; trust; virtual work; virtual teams; remote-first; remote-friendly; ledarskap; management; distansarbete; tillit; virtuella organisationer; virtuella team;

  Sammanfattning : Andelen företag som erbjuder distansarbete har ökat både på grund av yttre förutsättningar i form av utvecklad teknologi samt att samhällets inställning till distansarbete ändrats. Ett ökat intresse för distansarbete skapar även nya sätt att utforma organisationer. LÄS MER