Sökning: "kommunikationsteori socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kommunikationsteori socialt arbete.

 1. 1. Tysta barn : Socialsekreterares erfarenheter av barnsamtal med särskilt fokus på barn som inte pratar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lisa Norrbelius; Freija Södergren; [2020]
  Nyckelord :barnsamtal; delaktighet; hjälpmedel; socialsekreterare; tysta barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka socialsekreterares erfarenheter av barnsamtal med särskilt fokus på tysta barn. Sex socialsekreterare från socialtjänstens enhet för barn och unga i tre olika kommuner har deltagit i kvalitativa intervjuer. Genom tematisk analys kunde resultatet analyseras utifrån naiv teori och kommunikationsteori. LÄS MER

 2. 2. ”VI VET ALDRIG VAD VI KOMMER MÖTA” En kvalitativ studie av risker i uppsökande socialt fältarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Victor Oseghale; Sebastian Andersson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Fältarbete; Uppsökande arbete; Risk; Kommunikationsteori; Ekologisk systemteori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka risker som fältarbetare i Göteborgs stad upplever i sitt uppsökande arbete. Studien undersöker vilka förutsättningar som finns för riskers uppkomst, vilka risker som finns, hur de riskerna påverkar fältarbetarna samt hur riskerna hanteras. Studien har ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tolkanvändning i socialt arbete utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Frida Leijon; Therese Stibe; [2018]
  Nyckelord :Interpreter; social work; social worker; background variables; communication; Tolk; socialt arbete; socialarbetare; bakgrundsfaktorer; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyz the importance of using local interpreters while interacting with clients from a social worker’s perspective. The study where conducted with five qualitative interviews with social workers working in different departments of social services. LÄS MER

 4. 4. Tolkens upplevelser av särskilt svåra samtal i offentligt socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Clara Hill Fors; [2018]
  Nyckelord :tolk; tolkanvändning; svåra samtal; tolkmedierade samtal; socialt arbete; kommunikationsteori; filter- och brusmodellen; skön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Tak över huvudet” Om förvaring och förändringsarbete. En kvalitativ studie om Frälsningsarméns stödboende Lilla Bommen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisbeth Andersson; [2014-01-03]
  Nyckelord :boende; missbruk; kontaktmannaskap; förändring;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera Lilla Bommens verksamhet med fokus på insatser och metoder, både ur ett personalperspektiv och ett brukarperspektiv. Detta för att utröna styrkor och svagheter inom verksamheten. LÄS MER