Sökning: "kommunikativ identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kommunikativ identitet.

 1. 1. Att uttrycka sin identitet genom klädval : En kvalitativ studie om kvinnors klädkonsumtion i relation till identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Ingström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor i åldersspannet 18 -25 år upplever sin klädkonsumtion i relation till sin identitet samt hur deras kläders kommunikativa förmåga är en del i deras identitetsskapandet.För att besvara syftet formulerades tre forskningsfrågor; ”Hur använder och betraktar unga kvinnor kläder som en del av deras identitetsskapande?”,”Hur upplever unga kvinnor att de identifierar sig själva med sina kläder?”och ”Hur upplever unga kvinnor att de behöver konsumera kläder för att framställa sig själva?”. LÄS MER

 2. 2. Tall, blond, beautiful Oatly : en studie av varumärket Oatlys konstruerade kommunikativa identitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ossian Kjellström; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Brand management; Varumärke; kommunikativ identitet; marknadskommunikation; egenskaper; Oatly; semiotik;

  Sammanfattning : Due to increased competition between companies and products, brand communication has emerged as an decisive and competitive aspect of a company’s success. Oatly, the swedish oat-based product producer, utilized, through extensive marketing communications, a increased awareness following their well mediated legal dispute with Swedish milk organization” LRF Svensk Mjölk”. LÄS MER

 3. 3. KLARSPRÅK PÅ SKATTEVERKET En undersökning av klarspråksarbetet ur ett medarbetarperpektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Miriam Ryttge; [2016-10-18]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; Skatteverket; fokusgrupper;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få insikt i hur olika faktorer så som regler, normer, arbetssätt, föreställningar osv. påverkar klarspråksarbetet på Skatteverket i Västra regionen, samt vilka uppfattningar sektionschefer och handläggare har om klarspråk både som koncept och som en del av det dagliga arbetet. LÄS MER

 4. 4. Vilka är de egentligen? : En samtalsanalytisk studie om identiteter i Fredagspodden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Agnes Walmstedt; [2015]
  Nyckelord :samtalsanalys; topikanalys; identitet; podcast; fredagspodden;

  Sammanfattning : Intresset för podcasts har ökat stort de senaste åren och antalet podcasts ökar ständigt. Teknikens utveckling gör det allt lättare att ladda ned och prenumerera på olika program för att kunna lyssna på dem var man än befinner sig. LÄS MER

 5. 5. Att förstärka upplevelsen av en plats - en kommunikativ undersökning om hur olika användare upplever Borgholms stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Sofia Edward; [2014]
  Nyckelord :Massey; Plats; Kommunikativ planering; Borgholm; identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Borgholms stad fyller 200 år, år 2016. Detta önskas uppmärksammas genom ett identitetsförstärkande projekt där denna studie ligger som grund för fortsatt arbete. LÄS MER