Sökning: "kommunikativ språkundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kommunikativ språkundervisning.

 1. 1. ”EFTER SPRÅKCAFÉ HAR JAG DEN KÄNSLAN… ATT JAG KAN PRATA.”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Frida Sundgren; [2021-08-04]
  Nyckelord :aktionsforskning; Sfi; kommunikativ språkundervisning; muntlig språkförmåga; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur en specifik aktion och undervisningsform, kallad Språkcafé, fungerar som en praktik för att utveckla Sfi-elevers muntliga kommunikativa språkförmåga. Aktionen Språkcafé genomförs för att skapa en arena för samtal där elever med olika förutsättningar, mål och bakgrunder möts för att diskutera olika ämnen. LÄS MER

 2. 2. Meningsfull kommunikation eller formträning? : En studie av lärandeaktiviteter i svenskproducerade läromedel i spanska som främmande språk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Christiane Brito Engman; [2021]
  Nyckelord :communicative competence; communicative language teaching; task-based language teaching; CEFR; action-oriented language view; kommunikativ kompetens; kommunikativ språkundervisning; uppgiftsbaserad språkundervisning; GERS; funktionell och handlingsorienterad språksyn.;

  Sammanfattning : The present study examines and classifies learning activities found in teaching materials of Spanish as a foreign language produced for a Swedish context with the aim of determining to what extent they conform to the functional, action-oriented language view advocated by the Swedish curriculum. Both the distribution of learning activities within receptive, productive and interactive skills, the activity types within each skill, and the theoretical underpinnings of the activities have been studied in four popular coursebooks and two websites for teaching Spanish as a foreign language. LÄS MER

 3. 3. Talövningar i en kommunikativ språkundervisning : En analys av läromedel i engelska för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Holmberg; [2020]
  Nyckelord :engelska; lågstadiet; läromedel; kommunikativ språkundervisning;

  Sammanfattning : Engelska på lågstadiet är ett ämne som ofta hamnar i skymundan trots dess betydande roll i vårt globaliserade samhälle. Lärare har även svårt att hinna med att granska läromedel, så denna studie syftar till att analysera engelska läromedel ämnande för årskurs 3 och undersöka vilka förmågor som tränas mest och vilken typ av talövningar som används i engelska övningsböcker. LÄS MER

 4. 4. Effektivt lärande med målspråk- eller modersmålanvändning i klassrummet? : Vilket språk väljer språklärare i grundskolan att undervisa på?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tabea Behring; [2019]
  Nyckelord :Target language; mother tongue; modern languages; language teaching; communicative ability; language classroom.; Målspråk; modersmål; moderna språk; språkundervisning; kommunikativ förmåga; språkklassrum.;

  Sammanfattning : Learning of another languages has been different over the last 100 years all over the world. That led to a development of models and theories that eventually helps and supports learning of another language. LÄS MER

 5. 5. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER