Sökning: "kommunikativ språkundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kommunikativ språkundervisning.

 1. 1. Talövningar i en kommunikativ språkundervisning : En analys av läromedel i engelska för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sanna Holmberg; [2020]
  Nyckelord :engelska; lågstadiet; läromedel; kommunikativ språkundervisning;

  Sammanfattning : Engelska på lågstadiet är ett ämne som ofta hamnar i skymundan trots dess betydande roll i vårt globaliserade samhälle. Lärare har även svårt att hinna med att granska läromedel, så denna studie syftar till att analysera engelska läromedel ämnande för årskurs 3 och undersöka vilka förmågor som tränas mest och vilken typ av talövningar som används i engelska övningsböcker. LÄS MER

 2. 2. Effektivt lärande med målspråk- eller modersmålanvändning i klassrummet? : Vilket språk väljer språklärare i grundskolan att undervisa på?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Tabea Behring; [2019]
  Nyckelord :Target language; mother tongue; modern languages; language teaching; communicative ability; language classroom.; Målspråk; modersmål; moderna språk; språkundervisning; kommunikativ förmåga; språkklassrum.;

  Sammanfattning : Learning of another languages has been different over the last 100 years all over the world. That led to a development of models and theories that eventually helps and supports learning of another language. LÄS MER

 3. 3. Grammatikundervisning i sfi – en kvalitativ studie av en lärares klassrumspraktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Lundström; [2017-06-20]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; explicit grammatikundervisning; processbarhetsteori;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, SSA220, 15 hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: Vt 2017 Handledare: Sofia Tingsell och Anders Agebjörn.... LÄS MER

 4. 4. Språkeleven som kunde tala med texter. En studie om skönlitteratur som redskap för elevens kompetensutveckling i fyra läromedel i spanska 3

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofía García Nespereira; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur användningen av skönlitteratur visar sig relevant – eller inte – för elevens kompetensutveckling i fyra läromedel för Spanska 3. Mitt huvudsyfte är tvådelat. LÄS MER

 5. 5. Hur integreras grammatik i en kommunikativ språkundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nadine Zéphir; [2016]
  Nyckelord :grammatik; kommunikativ kompetens; moderna språk; språkdidaktik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur grammatiken integreras i en språkundervisning vars syfte är att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga (Skolverket 2011). Genom intervjuer med språklärare och elever undersöker jag kvalitativt hur grammatiken i praktiken kommer in i undervisningen och om det finns förhållningssätt och metoder som är mer effektiva än andra. LÄS MER