Sökning: "kommunikativ tillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kommunikativ tillgänglighet.

 1. 1. Brytpunktssamtal : Kommunikation med närstående till döende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Oscar Lövgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Trots en ökad fokus på personcentrerad vård och nya mål uppsatts för svensk sjukvård angående brytpunktssamtal är det fortfarande ett område inom vilket svensk sjukvård faller kort. En viktig del inom brytpunktssamtal och övergången från kurativ till palliativ vård är att identifiera patientens önskningar och behov, samt försöka erbjuda känslomässigt stöd. LÄS MER

 2. 2. "Jag ska säga så här, att jag vet nog ganska lite om afasi" : En kvalitativ intervjustudie gällande kunskap om afasi bland tjänstemän.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jenny Sundell; [2017]
  Nyckelord :Afasi; kunskap om afasi; tjänstemän; kommunikativt stöd; kommunikativ tillgänglighet; delaktighet;

  Sammanfattning : An acquired brain injury can cause a variety of conditions and impairments. Aphasia affects linguistic functions in the brain to different extent and degree, which entails negative impact on social interactions with the surrounding environment. Adjusting the ways of communicating can facilitate conversation and informational exchange. LÄS MER

 3. 3. Den strävsamma resan på längtans väg : En narrativ studie om unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Jenny Wallentin; [2017]
  Nyckelord :disability; benefits; impairments; participation; agency; action of freedom; inequalities; aktivitetsersättning; funktionsnedsättning; delaktighet; LSS; agency; handlingsutrymme; ojämlikheter;

  Sammanfattning : I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar är bärande principer om tillgänglighet i den fysiska, kommunikativa och informativa miljön i samhället grundläggande. Som en person med funktionsnedsättningar ska du ha samma möjlighet att vara delaktig i samhällets alla olika arenor. LÄS MER

 4. 4. Barns delaktighet och användning av bildstöd - en pilotstudie av KomHIT-modellen i allmäntandvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonna Gunnerek; Agnes Gustavsson; [2016-09-20]
  Nyckelord :barns delaktighet; bildstöd; alternativ och kompletterande kommunikation; universell utformning; allmäntandvård; children s participation; pictorial support; augmentative and alternative communication; universal design; dental health care;

  Sammanfattning : All children have the right to express their opinions and tobe involved in issues and decisions that concern them. Through twosub studies, this study examines children’s participation in dental carein relation to increased communicative accessibility. LÄS MER

 5. 5. Barns och föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk omvårdnad : 12 månader efter diagnostillfälle

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mattias Blomqvist; Elisabet Odin; [2016]
  Nyckelord :Caring approach; nursing; participation; information; child; Bemötande; omvårdnad; delaktighet; information; barn;

  Sammanfattning : Varje år drabbas 250-300 barn under 15 år av cancer i Sverige. Tidigare ansågs barncancer nästintill obotligt, men dagens framsteg inom medicin har gjort att allt fler barn överlever sin cancer och perspektivet inom hälso- och sjukvård har därmed ändrats radikalt. När barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. LÄS MER