Sökning: "kommunikativa projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden kommunikativa projekt.

 1. 1. "Lite grus är bra" : Komplexitetsledarskap och lärande i team

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Cecilia Lindeborg; Helena Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Adaptivt utrymme; innovationsprocess; kollektivt lärande; komplexitetsledarskap; psykologisk trygghet; teamlärande;

  Sammanfattning : Innovationer är viktiga för organisationer som vill vara rustade för att möta olika förändringar. Den traditionella synen på ledaren som, ensam, tar rationella och korrekta beslut är inte längre funktionell. LÄS MER

 2. 2. Agile project management: Scrum in large project - how is the internal communication affected?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Amelie Ostreus; Jenny Brandt; [2020]
  Nyckelord :Communication; Scrum; Scaled Scrum; Information and communication technology; ICT; Scrum transformation;

  Sammanfattning : Idag använder de flesta mjukvaruföretag agil utveckling och en av de vanligaste agila metoderna är Scrum. Under de senaste åren har det blivit vanligt att använda Scrum i större projekt trots dess anpassning för mindre projekt. LÄS MER

 3. 3. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER

 4. 4. ”Så ni ger alltså tillstånd att ha hets mot folkgrupp?” : Diskursiva förhandlingar i datormedierade polisdialoger

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Vincent Björkquist; [2019]
  Nyckelord :myndighetsdialog; kommunikativa verksamheter; konstruktivism; datormedierad kommunikation;

  Sammanfattning : När offentligheten flyttar in i sociala medier har svenska myndigheter att hantera förändrade villkor för dialogen med samhällets medborgare. I föreliggande uppsats undersöker jag hur sådana villkor formas av diskursiva förhandlingar som äger rum i en myndighets, nämligen Polisens, chattsessioner på Facebook. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER