Sökning: "kommunikativa projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden kommunikativa projekt.

 1. 1. Öppna frågor i interaktion mellan undersköterskor och personer med kommunikationsstörning på särskilda boenden för äldre

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Lidskog; Miriam Grundström; [2021-02-03]
  Nyckelord :Neurogena kommunikationsstörningar; särskilda boenden för äldre; öppna frågor; personcentrerad vård; Conversation Analysis; Neurogenic communication disorders; long-term residential care; open-ended questions; person-centered care; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : Healthcare professionals asking open-ended questions has been de-scribed as a way of promoting the patient’s participation, which is fundamen-tal in person-centered care. At the same time research shows that open-ended questions may be problematic in conversations with people with communica-tion disorders. LÄS MER

 2. 2. "Lite grus är bra" : Komplexitetsledarskap och lärande i team

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Cecilia Lindeborg; Helena Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Adaptivt utrymme; innovationsprocess; kollektivt lärande; komplexitetsledarskap; psykologisk trygghet; teamlärande;

  Sammanfattning : Innovationer är viktiga för organisationer som vill vara rustade för att möta olika förändringar. Den traditionella synen på ledaren som, ensam, tar rationella och korrekta beslut är inte längre funktionell. LÄS MER

 3. 3. Agile project management: Scrum in large project - how is the internal communication affected?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Amelie Ostreus; Jenny Brandt; [2020]
  Nyckelord :Communication; Scrum; Scaled Scrum; Information and communication technology; ICT; Scrum transformation;

  Sammanfattning : Idag använder de flesta mjukvaruföretag agil utveckling och en av de vanligaste agila metoderna är Scrum. Under de senaste åren har det blivit vanligt att använda Scrum i större projekt trots dess anpassning för mindre projekt. LÄS MER

 4. 4. Presentationsmetoder i planeringsprocessen : En jämförande studie som syftar till att undersöka hur medborgare förstår en detaljplan respektive en 3D-modell

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Jonathan Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; kommunikativ planering; medborgardeltagande; detaljplan; 3D-modell;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete grundas i att det finns ett upplevt kunskapsgap mellan medborgare och planerare. Gapet grundas i att medborgare under 80- och 90-talet kände sig exkluderade från planeringsprocessen och att de uppfattade planerare som experter som inte ville behandla eller inkludera deras tankar och åsikter i planeringen. LÄS MER

 5. 5. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER