Sökning: "kommunikativa strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden kommunikativa strategier.

 1. 1. Upplevelser av ordmobiliseringssvårigheter i vardagen hos personer med multipel skleros: förekomst av specifika situationer och kommunikativa strategier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martina Danling; Moa Steinvall; [2021-08-10]
  Nyckelord :Multipel skleros; Subjektiv anomi; Vardagsaktiviteter; Strategier; Kvantitativ innehållsanalys; Multiple Sclerosis; Subjective anomia; Everyday activities; Strategies; Quantitative content analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how 26 people with multiplesclerosis and subjective anomia experienced their ability of word-retrieval ineveryday life and which strategies they may use to deal with the difficulties.A quantitative content analysis method was used. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att inte kunna kommunicera verbalt vid mekanisk ventilation – En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Gabriella Helldin; Olivia Otter; [2021-05-10]
  Nyckelord :upplevelser; mekanisk ventilation; icke-verbal kommunikation; intensivvård;

  Sammanfattning : Background: Mechanical ventilation is a common treatment in intensive care and can be lifesaving. It is common that patients during the treatment receive sedation to provide comfort. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation över kommunikationsbarriärer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Veszelei; Nicholas Mackenzie; [2021]
  Nyckelord :Communication; nurse-patient relations; communication barriers;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv är kommunikation, och därigenom skapande av förståelse och mening, en grundläggande del av omvårdnadsarbetet. Att som sjuksköterska utveckla en positiv sjuksköterska-patientrelation är av fundamental vikt för säkerställandet av god omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. ”Så ska jag försöka att fortsätta bära dig” : En retorisk studie fokuserad på Buschs och Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :rhetoric; identification; social media rhetoric; Instagram; political rhetoric; identifikation; retorik; sociala medier; kommunikativa strategier; Instagram; Burke; marknadsföring; partiledarkommunikation; politisk kommunikation; svensk kommunikation; svensk retorik;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retorisk studie av Ebba Buschs och Nyamko Sabunis kommunikation på Instagram ur ett identifikationsperspektiv. Studiens material är Instagraminlägg från partiledarnas Instagramprofiler och undersökningen studerar vilka tekniker de använder för att skapa igenkänning och social gemenskap. LÄS MER

 5. 5. Motivationsfaktorer i relation till Idrott och Hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Samuelsson Renblad; Felicia Lund; [2021]
  Nyckelord :Elever; Engagemang; Idrottslärare; Idrott och hälsa; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att synliggöra avgörande faktorer som inverkar på elevers motivation för ämnet Idrott och hälsa. Metoden som används är en strategisk litteratursökning i databaserna: ERC, ERIC, Libsearch och Google Scholar. LÄS MER