Sökning: "kommunikativt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden kommunikativt ledarskap.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Feedback i chefens kommunikation – principer och praktik. En studie av ett chefsverktyg för kommunikativa ledare och upplevd feedback bland undersköterskor på ett äldreboende i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Viktoria Fimmerstad; [2018-10-29]
  Nyckelord :kommunikativt ledarskap; feedback; organisationskommunikation; äldreomsorgen; diskursivt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur kommunikationen mellan enhetschef och undersköterskor på ett äldreboende relaterar till Göteborgs Stads chefsverktyg Feedbackverktyget, samt vilken slags feedback som upplevs av personal på äldreboendet och hur kunskapen om detta kan bidra till justeringar av chefsverktyget för att vara funktionellt för ett äldreboende.Teori: Diskursivt ledarskap som utgår ifrån att medarbetare och ledare skapar och återskapar ledarskapet genom samspel och kommunikation i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Uppdrag arbetslagsledare : En kvantitativ studie om arbetslagsledares ledarskap.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2018]
  Nyckelord :team leader; leadership; work team; authoritarian leadership; abdicated leadership; communicative leadership; ethical leadership; arbetslagsledare; ledarskap; arbetslag; auktoritärt ledarskap; abdikerat ledarskap; kommunikativt ledarskap; etiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Det finns idag mycket kunskap om vilka faktorer som leder till ökat resultat för eleverna. Trots det har vi i Sverige fortfarande en hög andel elever som inte når gymnasiebehörighet i årskurs 9. LÄS MER

 4. 4. "Vi är inga flower power människor" : En studie om villkoren för ledarskap och kommunikation i kooperativa företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Mikael Sturk; [2018]
  Nyckelord :kooperativa företag; kommunikation; ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kooperativa företag spelar en viktig roll i samhällsekonomin och är en företagsform som ökat kraftigt i Sverige det senaste tio åren med 2012 som ett rekordår. Kooperativ bedrivs utifrån kooperativa principer och är ett alternativt sätt att bedriva verksamhet som skiljer sig från vinstdrivna företag och offentlig sektor. LÄS MER

 5. 5. "Det ligger ju på oss! Hur jag tänker! Hur vi gör!" : En minietnografisk studie om hur förskollärare kommunicerar och möjliggör för barns sujektivit i relationella sammanhang utifrån intentionerna i förskolans värdegrund.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Helene Djervf; Petra Hällstrand Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Värdegrund; förskola; undervisning; kommunikation; subjektivitet; relationell.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskaper inom förskolans värdegrundsuppdrag. Vår framtida yrkeskunskap innebär att inta ett undervisningsansvar för att upprätthålla värdegrunden men även utmana de grundläggande värden som preciseras i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). LÄS MER