Sökning: "kommunisera"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kommunisera.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera och att överrapportera med hjälp av SBAR prehospitalt och hospitalt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annica Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :SBAR; Communication; Patient handover; Nurses; Prehospital; Hospital stage; Emergency care; SBAR; Kommunikation; Överrapportering; Sjuksköterskor; Prehospital; Hospital; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGInom hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om patienter mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter dygnet runt. Informationen riskerar att oavsiktligen bli ändrad eller missförstådd varje gång den överförs från en person till en annan, vilket kan bidra till att skador och missöden drabbar patienter i vården. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av materialpåfyllnad för indirekt material : En case study på företaget Alfa Laval Lund AB

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Unni Hallberg; [2015]
  Nyckelord :Leandilosofi; logistik; materialflöde; minskad arbetsbelastning; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : Denna rapport tar upp undersökningen av effektivisering av materialpåfyllnad som utförts på företaget Alfa Laval Lund AB i Ronneby. Undersökningen har involverat förbättringsåtgärder för emballagematerialets flöde. LÄS MER

 3. 3. Tracking Robot Using Ultrasonic Technology

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Agnes Jernström; Martin Zakardissnehf; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report describes the development of a robot that follows a transmitter within a chosen distance using ultrasonic technology. The purpose of the report is to investigate how the chosen distance affects the robots ability to react to changes in speed and direction. LÄS MER

 4. 4. Varumärkespersonlighet- Den Emotionella Anknytningen mellan Besökare och Evenemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Linnéa Karlsson; Petra Nilsson; Malin Steen; [2014]
  Nyckelord :Evenemang; Brand Personality Scale; Jennifer L. Aaker; Brand; Brand Personality; Event; Brand Personality Scale; Jennifer L. Aaker; Varumärke; Varumärkespersonlighet;

  Sammanfattning : I takt med upplevelseindustrins tillväxt, ökar även konkurrensen inom branschen. Evenemang som nöjesplattform konkurrerar direkt och indirekt med andra upplevelseinriktade verksamheter och behöver hitta nya sätt att få kundernas uppmärksamhet. LÄS MER

 5. 5. Digitala tredimensionella visualiseringsmetoder : Användning av prefabricerat material för att skapa digitala landskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Jacob Tynnerson; [2013]
  Nyckelord :Grafik; landskap; miljö; tredimensionell;

  Sammanfattning : Användandet av digitala visualiseringar möjliggör nya sätt att kommunisera och presentera det skapade materialet. Är det möjligt att i de digitala tredimensionella visualiseringarna återskapa känslan och atmosfären hos ett naturligt landskap? Stora mängder med fritt tillgängligt material laddas ständigt upp på Internet, men hur användbart är detta material vid skapandet av digitala landskap? Syftet med arbetet är att undersöka detta. LÄS MER