Sökning: "kommunitarism"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet kommunitarism.

 1. 1. Staten VS Individen : En idéanalys av individens skyldigheter och rättigheter gentemot staten i frågan om avskaffandet samt återinförandet av värnplikten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fabian Gassilewski; Oscar Svanfeldt Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :Individ; skyldigheter; rättigheter; staten; allmän värnplikt; kommunitarism; libertarianism; liberal jämlikhet; SOU; kommittédirektiv;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a deeper knowledge of how the individual and its rights and duties is portraited against the state, in the question of the abolition and reincorporation of the Swedish conscription and has it occurred a dislocation in the relation between the two. To achieve this a qualitative text analysis is combined with a VBF-analysis and analysing a total of four documents produced by the Swedish state, concerning the conscription. LÄS MER

 2. 2. "Man gör bara inte så!" : En etnologisk studie av moraliskt tänkande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Viktor Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Etik; moral; diskurs; autonomi; sociocentrism; kommunitarism; transcendentalism; kultur;

  Sammanfattning : Cultural anthropologists have noted that humanity’s moral thinking seem to follow certain patterns, irregardless of society. Norms and ethical themes appear to cluster in three distinctive groups of moral rules and concepts. These clusters, or ethics, have been called the ethics of autonomy, the ethics of community and the ethics of divinity. LÄS MER

 3. 3. Framgång i folkhemmet : Synen på framgång genom tidningen Korrespondens 1923–1963

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Erik Olsson; [2019]
  Nyckelord :Framgång; Hermods; Korrespondens; Humankapital; Kommunitarism;

  Sammanfattning : Synen på framgång genom tidningen Korrespondens 1923–1963Korrespondensundervisningen i början av 1900-talet i Sverige är något vi vet förvånansvärt lite om, fastän den var utbredd och påverkade miljontals unga människors liv. Tidigare forskning har undersökt hur reklamannonser lockade till sig nya elever och fick dem att påbörja sina studier, oftast med ekonomiska argument ur ett individuellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Droger och etiska perspektiv på individen : En genomgång av argument och ett förslag på en kompromiss

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Filip Petersson; [2017]
  Nyckelord :droger; kommunitarism; liberalism; autonomi; frihet;

  Sammanfattning : The question of drug policy is a controversial and much debated issue in the political sphere. It is my view that any judicial policy has to be based in an ethical idea about the individual, and that the connection and analysis between ethical perspectives on the individual and the enforcing of laws with regards to the actions of individuals has to be a well-established one. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar om värdeneutralitet i frågan om könsneutrala äktenskap : Argumentationsanalys av en riksdagsbebatt med utgångspunkt från Michael J. Sandels politiska filosofi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Johan Bjellvi; [2016]
  Nyckelord :same-sex marriage; gender-neutral marriage; political philosophy; ethics; Michael J. Sandel; communitarianism; samkönade äktenskap; könsneutrala äktenskap; politisk filosofi; etik; Michael J. Sandel; kommunitarism;

  Sammanfattning : Although the ideal of liberal neutrality remains common in political philosophy, some authors argue that moral judgments are indispensable in public decisions. In particular, Michael J. Sandel has proposed that the question of legalizing same-sex marriage cannot be settled without ideas about the value and purpose of marriage. LÄS MER