Sökning: "kommunkation"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kommunkation.

 1. 1. Förändring - en del av vardagen. En kvalitativ undersökning om socialsekreterarnas förväntningar på Arbetsförmedlingens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anel Maslesa; Oscar Johnson; [2020]
  Nyckelord :tillit; osäkerhet; kommunkation; ledarskap; omorganisation; socialtjänst; arbetsförmedlingen trust; insecurity; communication; leadership; organizational change; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has its basis in the relation between social services and the public employment services. Financial assistance functions as the welfares utmost safety net and is supposed to work as a complement to the general system, which the society provides. LÄS MER

 2. 2. Kommunkation i kommuner : En kvalitativ studie om kommunikationens och kommunikatörens roll i svenska landsbygdskommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johan Lindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. WordHunch : Server-kommunkation och lokal datalagring av en androidapplikation

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Abbas Syed; [2015]
  Nyckelord :Android; XP; Test-driven development; GCM; Client; SQLite; Mobile application; Android; XP; Test-driven utveckling; GCM; Klient; SQLite; Mobil applikation;

  Sammanfattning : Vi har i detta projekt arbetat med att utforma ett robust och säkert system som är byggt med hjälp av klient-server arkitekturen åt Tweakers HB. Tweakers HB är ett nytt företag som utvecklar allt från mobila till stationära applikationer. Produkten som utvecklats är ett ordbaserat frågesportsspel som har multiplayer funktionalitet. LÄS MER

 4. 4. Samarbete och kommunkation inom onlinebaserade prototypverktyg : En studie kring funktionalitet och behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rasmus Dahl-Örn; [2013]
  Nyckelord :Samarbete; Kommunikation; Onlinebaserade prototypverktyg; Användbarhet; Interaktionsdesign; Utvärderingar;

  Sammanfattning : Distansarbete blir allt vanligare vilket innebär att kommunikation och samarbete sker via samverkande system som förmedlas via datorn. Inom området cscw (computer-cooperative work) bedrivs forskning som berör kommunikation och samarbete samt forskning kring förståelse för hur människor arbetar i grupper och engagerar sig i gruppaktiviteter. LÄS MER