Sökning: "kommunnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet kommunnivå.

 1. 1. Hemmasittare i högstadiet : En kvalitativ studie om närvaro och insatser på kommunnivå kring problematisk frånvaro

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Malin Sletten; [2020]
  Nyckelord :Främja närvaro; Hemmasittare; Insatser på kommunnivå; Tidiga insatser;

  Sammanfattning : Aim:Examine primary school teachers experience and experience of how a hig school (grades 7-9) works to promote attendance at the school. Methods: The survey used a qualitative inductive approach, meaningful selection, semi-structured interwiews and a qualitative content analysis. LÄS MER

 2. 2. Inkomstojämlikhetens effekt på attityder till omfördelning : En undersökning av sambandet mellan attityder till omfördelning och inkomstojämlikhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Grönlund; Filip Thelin; [2020]
  Nyckelord :Income inequality; attitudes towards redistribution; mini coefficient; The Meltzer Richard model; Inkomstojämlikhet; attityder till omfördelning; ginikoefficient; Meltzer Richard modellen;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan inkomstojämlikhet och attityder till omfördelning. Attityder till omfördelning mäts genom att undersöka respondenters inställning till ett förslag om en minskning av den offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. Stadsnära jordbruksmark är inte bara mat! : hur kan man värdera och eventuellt kompensera nyttigheter vid byggande på jordbruksmark?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristine Söderström; [2020]
  Nyckelord :jordbruksmark; värde; ekosystemtjänster; kompensation; kompensationsåtgärder; Tomelilla;

  Sammanfattning : Intressekonflikt mellan att bevara eller exploatera jordbruksmark har varit en omdiskuterad fråga under en längre tid. Dilemmat har dock inte hindrat exploatering av jordbruksmark och allt fler jordbruksytor omvandlas till urbana områden. LÄS MER

 4. 4. Män och kvinnors uttag av föräldrapenning och effekter av exogena chocker

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Åsa Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien undersöker de bakomliggande faktorer som påverkar män och kvinnors fördelning av föräldrapenning på kommunnivå i Sverige. Uppsatsen syftar även till att analysera huruvida dessa mönster påverkades under finanskrisen åren 2008-2010, då samhället möttes av en exogen chock och arbetsmarknaden blev osäker. LÄS MER

 5. 5. Applicering och utvärdering av en konsekvensanalysmetod för beroenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Emma Andersson; Daniel Carlström; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dependencies between critical infrastructures are often complex by nature, which makes it hard to assess both their criticality and their impact level. These are the overarching reasons behind the development of a newly proposed KE-method at Lund University (at CenCIP) in cooperation with the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) in 2018/19. LÄS MER