Sökning: "kommunpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet kommunpolitik.

 1. 1. Lärarlönelyftet i Sveriges kommuner : En kvantitativ studie över kommunstyrets påverkan på fördelningen av lärarlönelyftet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :Ideologi; lärarlönelyftet; kommunpolitik; lönebildning; regressionsanalys;

  Sammanfattning : In 2016 the former gorvernment decided to increase the wage for specificly skilled teachers in order to deal with decreasing results and to strengthen the attractivety of the profession. This paper examines the relation between the political ruling in municipalitys in sweden and the ways these implemented the reform, called teachers pay rise. LÄS MER

 2. 2. Den stora skoldöden : Om nedläggningar och omorganisation i Stenbrohults, Göteryds och Virestads kommuns skolor åren 1954–1970

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madelene Schmitz; [2019]
  Nyckelord :School closures; municipal policy; school policy; centralization; urbanization; Skolnedläggningar; kommunpolitik; skolpolitik; centralisering; urbanisering;

  Sammanfattning : This is a historical study of the political process connected to closures and reorganizations of schools in the rural municipalities Stenbrohult, Göteryd and Virestad in Sweden during the years 1954-1970.The main source material used in the study are protocols from meetings with the city councils and the local education committees. LÄS MER

 3. 3. Var är ungdomarna? : En kulturanalytisk studie av kommunal ungdomsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :James Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsverksamhet; Kommunpolitik; Kommunutveckling; Identitet; Kultur;

  Sammanfattning : Uppsatsen Var är ungdomarna har till syfte att undersöka hur ungdomar och personer som arbetar med ungdomsverksamhet själva förstår och förklarar ungdomars deltagande i ungdomsverksamhet. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är respektabilitet och identitet med utgångspunkt i ett kulturanalytiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Kommunalpolitiken och kommunala projekt : En kvalitativ studie om hur kommunalpolitiken påverkar kommunala projekt.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Franko Bilic; [2018]
  Nyckelord :Make Sense; Kommunalpolitik; kommunala projekt; Sundsvalls Kommun; EU-medborgare.;

  Sammanfattning : Denna studie har en inriktning på kommunpolitik och dess påverkan på det kommunala projektet Make Sense. Syftet med studien är att undersöka hur kommunpolitiken i Sundsvall påverkar arbetssättet i det kommunala projektet Make Sense samt vad politiken tillför till projektet. Metoden som har använts i studien är kvalitativ. LÄS MER

 5. 5. Chasing Social Cohesion: An Investigation of a Pluralistic Construct

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecca Carlander; [2018]
  Nyckelord :Social cohesion; Cultural Analysis; Municipality; Culture; Politics; Ethnography; Social Sammanhållning; Kulturanalys; Kommunpolitik; Kultur; Politik; Etnografi; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Diskussioner gällande olikheter har kommit att spela en allt större roll i den svenska debatten om frågor såsom sociala klyftor, integration och välfärd. I takt med att denna debatt anpassas sig till samtidens sociala strömningar av xenofobi och nationalism, skiftar även dess begrepp form. Social sammanhållning är ett av dessa begrepp. LÄS MER