Sökning: "kommutativitet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kommutativitet.

 1. 1. Elever förståelse av kommutativitet : En litteraturstudie om elevers förståelse och användning av kommutativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Jansson; Lisa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; kommutativitet; räknelag och elev;

  Sammanfattning : Det finns olika områden inom matematik som är extra viktiga att elever behärskar. Aritmetik, som ofta definieras som räknelära, är ett sådant område och inom aritmetiken återfinns räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division samt deras egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Kommutativitet i en Ore-utvidgning över en polynomring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Viktor Klinga; [2019]
  Nyckelord :Ore extension; Ore-utvidgning; polynomring; ringteori; algebra; kommutativitet; ring;

  Sammanfattning : I denna uppsats studerar vi kommutativitet i polynomringar i en variabel med icke-kommutativ multiplikation över en domän, så kallade Ore-utvidgningar. Vi Ore-utvidgar en polynomring i en variabel med koefficienter tillhörande en kropp. Vi studerar centralisatorer i denna Ore-utvidgning. LÄS MER

 3. 3. Kommutativa lagen i läromedel : Hur en räknelag framställs i matematikläromedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Haraldsson; [2018]
  Nyckelord :mathematics; commutative law; textbooks and children; matematik; kommutativitet; läromedel och barn;

  Sammanfattning : Under skolgången ska elever utveckla flera grundläggande kunskaper inom matematiken. En sådan kunskap handlar om de fyra räknesättens olika egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Hur elever resonerar om kommutativitet i numeriska uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Karolina Holm; [2018]
  Nyckelord :mathematics; commutativity; calculating; matematik; kommutativitet; numeriska beräkningar; numeriska uttryck;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans uppdrag är att elever ska utveckla kunskap om de fyra räknesättens olika egenskaper. En sådan egenskap är kommutativitet för räknesättet addition, vilket innebär att termers rumsliga placering inte har betydelse för summan. Inom kunskapsområdet aritmetik och algebra är kunskap om den kommutativa egenskapen av vikt. LÄS MER

 5. 5. Barns förståelse av kommutativitet : Barns utveckling av kommutativitet i förhållande till effektiva räknestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Haraldsson; Karolina Holm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom matematiken återfinns många olika områden, aritmetik är ett av dem. Området aritmetik har en central roll för de grundläggande matematiska kunskaper som barn i svensk skola ska utveckla. En sådan kunskap är att tillägna sig de fyra räknesättens olika egenskaper, däribland kommutativitet. LÄS MER