Sökning: "komparation"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet komparation.

 1. 1. Svenska kyrkans utmaningar med undervisning i en post-kristen tid : Analys utifrån en läroplansteoretisk och en kyrkohistorisk komparation av Norska och Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan J:son Ljung; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Prisjustering i entreprenad : En analys av 6:3 AB 04 och ABT 06 och indexering med en nordisk komparativ utblick

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Atran; [2023]
  Nyckelord :Entreprenadrätt; prisjustering; kostnadsändring; force majeure; 6:3 AB 04; 6:3 ABT 06; komparation; indexering; Entreprenadindex; KPI;

  Sammanfattning : The construction industry has faced major challenges in recent years. A number of different circumstances have had a great impact on the global economy, one of the largest being Russia’s military invasion of Ukraine, but also the Covid-19 pandemic, the impending energy crisis and the increasing inflation. LÄS MER

 3. 3. Preskription vid fördröjda skador : Svensk lagstiftning ur ett komparativt och internationellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Vera Bolmgren; [2023]
  Nyckelord :limitation periods; delayed injuries; preskription; fördröjda skador; skadestånd; komparation; gränsöverskridande tvister; internationell privat- och processrätt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att problematisera tillämpningen av 2 § PreskL vid fördröjda skador. Enligt gällande rätt löper preskriptionsfristen från tidpunkten för den skadegörande handlingen. Risken finns därför att anspråk på ersättning för fördröjda skador preskriberas innan skadan realiserats. LÄS MER

 4. 4. Talerätt för barn. En komparation mellan vårdnadsmål, LUV-mål och brottmål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Madelene Bachstätter; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; LVU; Lag om särskild företrädare för barn; talerätt; barn; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Children, just like adults, are legal entities according to Swedish law and legislation. This implies they have both rights and obligations to face, which in addition means they also have party capacity. LÄS MER

 5. 5. Uppgång och fall : Läromedelsanalys om Sovjetunionen i komparation till Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sarah Mizuno Helmertz; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Sovjetunionen; Romarriket; Nazityskland; Jugoslavien; historieskrivning; historiesyn; kapitalistisk realism; historiens slut;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka digitala läromedelstexter om Sovjetunionens kontroversiella historia och vidare i komparation till historieskrivningar om Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien. De utvalda ämnesområdena innefattar olika grader av politisk känslighet och utgör samhällen som har uppstått och fallit under olika tidsperioder. LÄS MER