Sökning: "komparativ analys"

Visar resultat 1 - 5 av 657 uppsatser innehållade orden komparativ analys.

 1. 1. Vad händer när en ungdom begår ett brott? : En komparativ analys av regelverken i Sverige, Danmark och Finlandavseende påföljdsval och straffmätning för ungdomar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Olika läromedel - samma kurs? : En komparativ analys av läromedel riktade mot yrkesprogram respektive högskoleförberedande gymnasieprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lundgren Mathilda; [2021]
  Nyckelord :Blooms reviderade taxonomi; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to scrutinize writing tasks in four different teaching materials for the subject English 5. The study shed light on the fact that a given book presumes a certain type of reader and the research questions are: What kind of writing tasks is there in the selected material? And what type of knowledge types and cognitive process levels are there? The study is based on Blooms revised taxonomy as a textual analysis and it shows that the writing tasks in the materials differ when it comes to cognitive complexion and type of knowledge. LÄS MER

 3. 3. Vidunderlig mark : En ekokritisk komparativ analys av Junji Itos Uzumaki och Jeff VanderMeers Annihilation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ellen Andersson; [2021]
  Nyckelord :Junji Ito; Jeff VanderMeer; Ekokritik; Plats;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag hur platserna Kurouzu-cho från Junji Itos Uzumaki och Område X från Jeff VanderMeers Annihilation framställs ur ett ekokritiskt perspektiv. Detta genom att titta på växtligheten och naturfenomen, attityder kring platserna, hus och byggnader, samt hur platserna förhåller sig till begreppet agens. LÄS MER

 4. 4. Brott och straff i lättläst adaption : En komparativ analys av Fjodor Dostojevskijs Brott och straff och romanen i lättläst bearbetning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Fredrik Wahlström; [2021]
  Nyckelord :easy-to-read literature; easy-to-read adaptation; Fyodor Dostoevsky; Crime and punishment; motives; chock; identification; reading experience; reading motivation; literacy.;

  Sammanfattning : In the current landscape of Sweden, easy-to-read literature demand is surging. But the opinions of its shape and form are being questioned: is this type of literature in reality easier to understand, or is the removed content in fact making it less comprehensive? The study’s purpose is to analyze easy-to-read literature’s ability to manage complex motives, and if it changes the reading experience from the original. LÄS MER

 5. 5. Hur har transparensen i företagens hållbarhetsredovisning utvecklats genom nytt lagkrav? : En komparativ studie av företag i två olika branscher.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandra Pettersson; Linnea Ylipää; Albert Åhs; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; Transparens; CSR; GRI;

  Sammanfattning : Inledning: Efter ett EU-direktiv infördes under år 2017 en ny lag som innebär att företag som uppfyller vissa krav måste hållbarhetsredovisa. I EU-direktivet nämns transparens som en viktig faktor. LÄS MER