Sökning: "komparativ diskursanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden komparativ diskursanalys.

 1. 1. Promoting sustainable market development : a case study of wooden multi-story buildings

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Gustaf Braunstein; [2020]
  Nyckelord :innovation; market development; regional innovation systems RIS ; small and medium-sized enterprises SME ; sustainable development; wooden multi-story construction WMC ; flervåningshusbyggande i trä; hållbar utveckling; marknadsutveckling; regionala innovationssystem; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Our planet and societies are about to radically change in becoming increasingly dynamic and complex. Particular drivers for change can be identified as massive environmental and social challenges, such as climate changes, poverty and financial crises. LÄS MER

 2. 2. ”– Det är dejligt att vara i Sverige” : En komparativ studie av IS-resenärers återvändande, i danska B.T. och svenska Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Carl Tuléus; Sabrina Khsassi; [2020]
  Nyckelord :Återvändare; postkolonialism; kritisk diskursanalys; gestaltning; integration; IS;

  Sammanfattning : I samtalet om IS-återvändare, vem får komma till tals? Finns det ett mönster och hur gestaltas IS-återvändarna själva, får de stå till svars för sina handlingar? Eller är det den vita politikern som får prata om den Andre återigen? Med en kvalitativ undersökning av 20 utvalda artiklar från år 2019, i danska kvällstidningen B.T. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande regioner – Greater Copenhagen : En komparativ studie om regionens vision om att etablera sig som norra Europas metropol

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Marc Firnhaber; [2020]
  Nyckelord :samhällsplanering; Greater Copenhagen; platsmarknadsföring; regionalism; globalisering; skåne;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar vilka egenskaper det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen innehar samt vilka konsekvenser som dessa upprättar. Studien analyseras i förhållande till planeringsregionala begrepp samt hur dessa tillämpas i samarbetet. LÄS MER

 4. 4. Svenska mediers rapportering om krisen i Venezuela : En komparativ studie av Expressen och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Josef Norin; Melisa Hagelin Sepúlveda; [2020]
  Nyckelord :Venezuela; Svensk Media; Maduro; Guaidó; Postkoloniala Teorier; Gestaltning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka de likheter och skillnader som finns i två av Sveriges största tidningars nyhetsrapportering kring krisen i Venezuela. Studien består av en kvantitativ innehållsanalys och en kritisk diskursanalys som analyserats utifrån två teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna uppsats; Gestaltning- och Postkoloniala teorier. LÄS MER

 5. 5. Utan fast punkt i tillvaron-En diskursanalys av hemlöshet utifrån statliga offentliga utredningar från två olika tidsperioder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Thomas Högberg; Tommy Melchert; [2019]
  Nyckelord :Homelesness; power; discourse; Hemlöshet; makt; diskurs;

  Sammanfattning : In this study we have done a comparative discourse analysis about homelessness. We have studied how the discourse about homelessness have been constructed among national institutions. In order to succeed, we have examined two documents from the national public investigations (SOU). LÄS MER