Sökning: "komparativ litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden komparativ litteraturstudie.

 1. 1. Herrens måltid : En komparativ litteraturstudie om nattvardsfirandet i Svenska kyrkan, Pingst och Jehovas vittnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Antonia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :Eucharist; Lord s supper; Ecclesiology; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovah s Witnesses; Nattvard; Herrens måltid; Ecklesiologi; Svenska kyrkan; Pingst; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the eucharist in three denominations of Christianity, namely Svenska kyrkan, Pingst and Jehovah’s witnesses. These groups are examined individually, followed by a comparison of the different views of the eucharist. LÄS MER

 2. 2. Resande genom historien : Framställningen av romer i grundskolans läroböcker för historia mellan åren 1964–2014

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Romani; Romani history; Sweden; history; textbooks; literature study; lower secondary; school; use of history; comparative; Romer; Romsk historia; Sverige; historia; läroböcker; litteraturstudie; högstadiet; skola; historiebruk; komparativ;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze the portrayal of the Romani people in 23 history textbooks marketed towards the Swedish lower secondary school between the years 1964–2014, but also which uses of history emerge from within these descriptions. During this period, the curriculum has passed through five different stages with varying approaches towards ethnic minorities. LÄS MER

 3. 3. Samiska Fornlämningar Då, Nu & Alltid : En kvalitativ-komparativ litteraturstudie om dagens samiska relation till fornlämningar i det samiska kulturlandskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Christian Lange; [2020]
  Nyckelord :Sámi; Sápmi; Sweden; Cultural heritage; Cultural remains; Cultural landscape; Graves; Repatriation; Settlement remains; Exploitation; County administration; Sámi parliament; Websites; Non-sámi; Western perspective; Holistic perspective; Postcolonial studies; Colonialism; Reconciliation;

  Sammanfattning : The work investigates the relationship the Swedish indigenous people, the Sámi people, have towards their cultural remains in the Sámi cultural landscape. It is investigated through a qualitative-comparative literature studie which is primarily conducted through an analysis of four websites; two Sámi controlled websites and two swedish county administration controlled websites. LÄS MER

 4. 4. Subitisering - vad är det? : Subitiseringsförmågans innebörd och potential för elevers övriga matematikutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Julia Olsson; Melina Duzel; [2020]
  Nyckelord :subitisering; matematikutveckling; kardinalitet; konceptuell subitisering; perceptuell subitisering;

  Sammanfattning : Subitisering är en förmåga som innebär att en individ kan snabbt uppfatta en liten grupp av föremål utan att räkna den. Det är en medfödd förmåga som går att träna och på så vis utveckla. Subitisering är däremot en komplex förmåga som skiljer sig individer emellan, men som är olika väl utvecklad. LÄS MER

 5. 5. Hydrauliskt kalkbruk : Komparativ studie av bindemedlets inverkan på murverkets egenskaper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Dan Boström; [2020]
  Nyckelord :hydraulic lime; lime; properties; absorption; masonry; mortar; hydrauliskt kalkbruk; kalk; egenskaper; fukt; absorption; torkning; murverk; bruk;

  Sammanfattning : Hydrauliskt kalk är ett bindemedel i mur- och putsbruk som idag främst används vid restaureringar. Likt bruk med cement som bindemedel härdar hydrauliskt kalkbruk även under vatten. Hydrauliskt kalkbruk når en högre hållfasthet än luftkalkbruk men lägre än cementbruk. LÄS MER