Sökning: "komparativ metod juridik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden komparativ metod juridik.

 1. 1. Erkännandets roll vid bevisprövningen : Betydelsen av erkännandet för uppnåendet av beviskravet i brottmål

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Alexandra Kvarnbrant; [2011]
  Nyckelord :Straffprocess; Erkännande; Ställt utom rimligt tvivel; Brottmål; Bevisprövning;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att ge en överblick över bevisprövningen i svensk praxis och doktrin. Särskilt fokus är på erkännandets roll i samband med bevisprövningen och framför allt på dess betydelse i samband med uppnåendet av beviskravet i brottmål. LÄS MER

 2. 2. Samhällsfarliga konflikter - en komparativ studie mellan Sverige och Norge.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Karin Elm; [2009]
  Nyckelord :stridsåtgärder; samhällsfarliga konflikter; strejker; arbetsmarknadskonflikter; komparativ metod; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie mellan Sverige och Norge där syftet har varit att utröna hur de båda länderna har valt att reglera frågan kring ”samhällsfarliga konflikter”. Då stridsåtgärder vidtas av parterna på arbetsmarknaden under en tvist kan väsentliga samhällsintressen lida skada. LÄS MER