Sökning: "komparativ metod statsvetenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden komparativ metod statsvetenskap.

 1. 1. Sexköpsförbuden i Norden – (o)lika regleringar En rättspolitisk analys med fokus på skyddsvärden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Ejnarsson; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; sexköp; prostitution; Norden; Sverige; Finland; Norge; Island; Danmark; skyddsvärden; kriminalpolitik; criminal law; comparative law; Nordic countries; sex purchase prohibitions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att utreda de kriminalpolitiska skälen bakom de nordiska sexköpslagstiftningarna och gör detta utifrån att besvara vad motiven bakom de olika lagarna är samt vilka skyddsvärden de olika lagarna skyddar. De olika lagarnas resultat i form av gällande rätt men även deras förarbeten och skyddsvärden jämförs och analyseras. LÄS MER

 2. 2. Effektiva Institutioner eller Symboliska Samarbeten? En jämförande analys av effektiviteten hos Helcom och Medelhavsregimen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Af Sandeberg; [2008]
  Nyckelord :Institutioner; Effektivitet; Regimteori; Komparativ Metod ; Helcom; Östersjön; Barcelonakonventionen; Medelhavet; EU; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the institutional effectiveness of the environmental institutions Helcom and the Mediterranean regime, by using Haas, Levy and Keohane's "the three Cs"; governmental concern, contractual environment, political and administrative capacity. The method used is a comparative analysis. LÄS MER

 3. 3. Why nations don't go to war En komparativ analys av Frankrikes och Tysklands ställningstagande emot Irakkriget 2003

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mårten Frostgård; Maria Rothzén; [2006]
  Nyckelord :Irakkrisen; Teorikonsumerande; Komparativ metod; Frankrike; Tyskland; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : USA:s president George W. Bushs planer på ett krig i Irak mottogs med blandade känslor av Europas ledare. Frankrike och Tyskland var två av de länder som tog täten för en stark opposition mot detta krig och deras beslut kom att orsaka en kris i de transatlantiska relationerna. LÄS MER