Sökning: "komparativ politik"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden komparativ politik.

 1. 1. Etik, politik och pornografi : En jämförande innehållsanalys av två motioner med syftetatt utreda och reglera pornografin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sofia Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :pornografi; etik; religionsundervisning; Vänsterpartiet; Kristdemokraterna; sexologi;

  Sammanfattning : Ur ett didaktiskt perspektiv så är det nu mera viktigt för alla lärare att kunna diskutera sexualitet, samtycke och relationer. Denna studie syftar till att genomföra en komparativ innehållsanalys av två motioner med syftet att reglera eller förbjuda pornografin. Syftar är inte på att argumentera mer för ett partis motion än den andra. LÄS MER

 2. 2. ”It’s not just the economy, stupid!”: En komparativ studie av den nya och etablerade sydeuropeiska radikala vänsterns positionering och betoning utifrån kvantitativ data

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Englund; [2022]
  Nyckelord :vänsterradikala partier; vänsterradikalism; Political Opportunity Structures; GALTAN; ny politik; ekonomisk politik; vänster-höger; positionering; partier; betoning; Podemos; Syriza; BE; KKE; PCP; IU; CDU; UP; Chapel Hill Expert Survey; Manifesto Project Database; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Spain, Portugal, and Greece have experienced a rise of challenger radical left-wing parties alongside an already established radical left-wing in the 2000’s. This prompts the question how the new and established radical left differ in positioning and salience on the economic and cultural policy dimension. LÄS MER

 3. 3. Afrika söder om Sahara : En komparativ studie om hur DN & SvD rapporterade om subsahariska länder 2009 respektive 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Mathilda Svensson; Viktoria Mazerant; [2021]
  Nyckelord :Afrika; Gestaltningsteorin; Global journalistik; Kvantitativ innehållsanalys; Nyhetsvärdering; Subsahara; Afropessimism;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet rapporterade om subsahariska länder i Afrika under 2009 och 2019 och huruvida den svenska mediebilden av de 48 länderna söder om Sahara har förändrats över tid. Denna uppsats använder en kvantitativ innehållsanalys för att undersöka hur mediebilden av subsahariska länder ser ut i de valda morgontidningarna. LÄS MER

 4. 4. Form-based codes och design codes i en svensk planeringskontext : En komparativ studie mellan länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mårtensson Johanna; [2021]
  Nyckelord :Development control; Detailed plan; Quality program; Architecture policy; New Urbanism; Transect; Sweden; USA; England; Urban planning; Bebyggelsereglering; Detaljplan; Kvalitetsprogram; Arkitekturpolicy; Nyurbanism; Transekt; Sverige; USA; England; Stadsplanering;

  Sammanfattning : System för planering och bebyggelsekontroll måste hantera många utmaningar. Svårigheterna och den påverkan dessa system har på den fysiska miljön gör ämnet ständigt aktuellt att undersöka och försöka utveckla. Examensarbetet gör detta genom att jämföra systemet i Sverige med det i andra länder. LÄS MER

 5. 5. "Alla ska med"? - En komparativ fallstudie av de skandinaviska socialdemokratiska partiernas politik utifrån intersektionella perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Östmark Gunne; Elias Wergelius; [2021]
  Nyckelord :Intersectionality; Social democracy; Scandinavia; Gender equality; Postmaterialism; Women in politics; Social democratic parties; Comparative politics; Scandinavian politics.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The following comparative case study examines the relation between women's representation and gender equality politics through the intersectional lense. Based on Anne Phillips theory of descriptive and substantive representation the study seeks to investigate if women's representation in the Scandinavian countries, specifically in social democratic parties, will lead to a more intersectional focus on gender equality. LÄS MER