Sökning: "komparativ rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade orden komparativ rätt.

 1. 1. Licens att döda : Ett lagförslag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Myrin; [2022]
  Nyckelord :Dödshjälp; Assisterad döende; Eutanasi; Lag om dödshjälp; Dödshjälp i Sverige; Dödshjälp modeller;

  Sammanfattning : Euthanasia and assisted suicide are a complex and sensitive topic. The purpose of this essay is met by investigating and answering two main questions. Firstly, to investigate whether there is a predominant acceptance as well as necessary conditions for some form of Swedish legislation on euthanasia and/or assisted suicide. LÄS MER

 2. 2. Dataavläsning i ett utredningssammanhang. En komparativ studie mellan Sverige och Danmarks lagstiftning om tvångsingreppet dataavläsning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isak Magnusson; [2022]
  Nyckelord :komparativ rätt; processrätt; comparative law; criminal procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hemlig dataavläsning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som infördes i Sverige 1 april 2020. Tvångsmedlet har förekommit i Danmark sedan 2002 där det sedan dess genomgått ändringar vid flera tillfällen. Den svenska lagen är tidsbegränsad till fem år för att därefter utvärderas. LÄS MER

 3. 3. Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Sundgren; Vincent Wilsby; [2022]
  Nyckelord :Intäktsmodell; affärsmodell; cirkulär ekonomi; prenumeration; kontorsmöbler; värdeerbjudande; kundlojalitet; as-a-service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Förändrad intäktsmodell - Intäktsmodellens påverkan på ett företags affärsfunktioner och cirkularitet. Författare: Carl Sundgren, Industriell Ekonomi 2017, LTH; Vincent Wilsby, Industriell Ekonomi 2017, LTH. Handledare: Ingela Elofsson, Institutionen för produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 4. 4. 67 § KöpL och skadans avlägsenhet: Engelsk och Svensk Rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Larsson; [2022]
  Nyckelord :komparativ rätt; comparative law; Hadley v Baxendale; remoteness of damage; skadestånd; Köplagen; 67 §; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar skadestånd som uppstår i det fall avtalsbrott har skett vid köp av lös egendom. Syftet är att kartlägga den kritik som riktats mot 67 § KöpL och indelningen mellan direkta och indirekta skador i svensk rätt för att sedan ge ett förslag de lege ferenda. LÄS MER

 5. 5. Argumentationen bakom efterlevande makes arvsrätt i Sverige och Finland under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliver Meriläinen; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; komparativ rätt; rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka utvecklingen av efterlevande makes arvsrätt i Finland och Sverige under 1900-talet, med fokus på argumentationen bakom den. De är två länder med nära historiskt, samhälleligt och kulturellt samband, vilket gör rättshistorien och jämförelsen intressant. LÄS MER