Sökning: "komparativ textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden komparativ textanalys.

 1. 1. Fred för kvinnor och kvinnor för fred : En komparativ textanalys kring FN och nationella kvinnorättsorganisationers arbete i Afghanistan respektive Sierra Leone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Hannah Myrenfeldt; Linn Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En restaurangs uppgång eller fall : En komparativ studie mellan anonyma och offentliga matrecensioner och dess inverkan på restauranger

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sara Landegren; [2018]
  Nyckelord :Restaurant critic; Food review; Text analysis; Quantitative; Qualitative; Restaurangkritiker; Restaurangrecension; Textanalys; Kvantitativ; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att studera de språkliga skillnaderna mellan anonyma och offentliga professionella matrecensenter, samt undersöka hur restaurangrecensioner påverkar restaurangägare. De tre frågeställningarna som har undersökt syftet var: Hur skiljer sig språket i de anonyma recensionerna gentemot de offentliga och påverkas språket i en recension av anonymiteten? Hur upplevs recensionen av restaurangägaren och har det någon betydelse om recensionen är skriven av en anonym eller offentlig kritiker? Hur skiljer sig språket beroende på om recensionen är positiv eller negativ? Undersökningen har utförts genom en kvantitativ metod med textanalys som redskap för undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Blodet renner i gatene? : En komparativ studie om medierepresentationen i lokal press och oljekrisens konsekvenser för städerna Stavanger och Aberdeen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Alexis Appelgren Gougoulakis; Vendela Söderberg; [2018]
  Nyckelord :crisis journalism; political journalism; oil crisis; framing; local journalism; Krisjournalistik; politisk journalistik; oljekris; lokal journalistik;

  Sammanfattning : Detta är en jämförande studie om medierepresentationen av oljekrisen i Stavanger i Norge och Aberdeen i Skottland. I uppsatsens första del undersöker och jämför vi tre nyhetsartiklar från norska lokala tidningar i Stavanger med tre skotska lokala tidningar i Aberdeen genom en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 4. 4. Språklig variation som ämnesområde i gymnasieskolan. En jämförande studie av ämnena svenska och svenska som andraspråk utifrån ämnesplansanalys och lärarintervjuer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alma Rauer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examenarbete fokuseras ämnesområdet språklig variation i gymnasieskolan genom en komparativ studie av skolämnena svenska och svenska som andraspråk. Ämnesområdets förutsättningar undersöks i en tvådelad studie bestående av en ämnesplansanalys och en intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Lige muligheder och strukturellaproblem : En komparativ studie om jämställdhet i danska och svenska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Fornell-Olsson; [2018]
  Nyckelord :Komparativ analys; Textanalys; Samhällskunskap; läroböcker; jämställdhet;

  Sammanfattning : In  this  Bachelor  thesis  the  writer  aims  to  do  a  comparative  analysis  between  Swedish  and Danish textbooks. The analysis examines textbooks in the civics field, and how these textbooks in represent the area of equality between men and women. LÄS MER