Sökning: "kompensation"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet kompensation.

 1. 1. HUR ANVÄNDS KLIENTCENTRERING INOM ARBETSTERAPEUTISKA INTERVENTIONER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Marcus Edman; [2019-04-29]
  Nyckelord :Occupational therapy; Professional practice; Review; Client-centred;

  Sammanfattning : Bakgrund Klientcentrering ses numera som en självklar del av arbetsterapi och beskrivs utförligt i arbetsterapeutiska teoretiska modeller. Ett samarbete mellan arbetsterapeut och klient betonas i arbetsterapeutisk litteratur och klienten ses som delaktig i processen. LÄS MER

 2. 2. #metoo och arbetsrätten - En studie av den arbetsrättsliga regleringen mot sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Florén; [2019]
  Nyckelord :#metoo; arbetsrätt; sexuella trakasserier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the subjects of #metoo late 2017 was the problem of sexual harassment in the workplace. Questions were asked whether or not the current labor legislation could ensure sufficient protection against further sexual harassment. LÄS MER

 3. 3. Spelmissbruk och val av speltyp : En jämförelse mellan spelmissbrukares upplevelser och deras val av speltyp

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hans Fagerström; [2019]
  Nyckelord :Spelmissbruk; speltyp; self-determination theory; motivation; skicklighet; chans;

  Sammanfattning : DSM-5 har valt att klassificera spelmissbruk som ett substansrelaterat missbruk då forskningen på området har funnit många likheter med substansmissbruk vad gäller förhöjd tolerans, sämre beslutsförmåga och lägre impulsförmåga. Dock har det väckts kritiska röster beträffande generaliseringen av gruppen spelmissbrukare, och forskare menar att beroende på om personer vänder sig till så kallade skicklighetsspel eller chansspel, finns det olika bakomliggande orsaker till varför människor börjar spela om pengar. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig representation i ersättningsutskott : En kvantitativ studie om samband mellan könsfördelning och rörlig kompensation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonathan Ahlstrand; Andreas Karlsson; Max Söderström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kemilaborationen i förändring : Sex erfarna lärares syn på hur laborationer förändrats över tid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för matematik och ämnesdidaktikMittuniversitetet/Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

  Författare :Niklas Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kemi; Laborationer; Förändring; Ramfaktorer; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna forskningsrapport fokuserar på gymnasieskolans laborationer i kemi och hur dessa förändrats under de senaste 10-20 åren. Motivet till att studera detta är ambitionen att få ökad didaktisk förståelse för laborationen som viktigt inslag i kemiundervisningen. LÄS MER