Sökning: "kompetens motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade orden kompetens motivation.

 1. 1. DET ÄR INTE BARA BRA ELLER DÅLIGT! Ett kvasiexperiment och en jämförande fallstudie ur olika perspektiv om informellt elevinflytande och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Lindström; [2018-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Jag har genom ett kvasiexperiment jämfört två olika former av musikundervisning i grundskolans åk 7-9 för att sedan genom en enkät få eleverna att uttala sig om för–och nackdelar med den klassiska lärarledda undervisningsformen och med undervisningsformen där informellt elevinflytande är tongivande. Syftet med detta är att få ett underlag utifrån skillnader på upplevelser mellan flickor, pojkar och de olika årskurserna till att skapa en undervisning som kan öka elevernas inre motivation och ge dem möjlighet till ökad självreglering av den yttre motivationen. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka till ett aktivt liv i samband med cancerbehandling En intervjustudie om upplevelsen av fysioterapeutisk grupprehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Moa Tholén; Agnes Weijland Carlsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Cancerrehabilitering; Fysisk aktivitet; Tidigt insatt; Upplevelse; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns forskning vars resultat visar att fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling har goda effekter avseende biverkningar och välmående. Tidigt insatt rehabilitering efter en cancerdiagnos är en relativt ny företeelse i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och kompetensutveckling i matematikundervisning : En kvalitativ studie om lågstadielärares användning av digitala verktyg och deras uppfattningar om kompetensutveckling i förhållande till den reviderade kursplanen i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Brottsjö; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Our society is constantly changing. At the beginning of the last century there was industrialization that accounted for the great change, today it is digitization. As part of increased digitalization in schools, the curriculum has been revised to clarify the school's mission in strengthening students' digital skills. LÄS MER

 4. 4. War of talent : Unga i IT-branschen: så attraherar och behåller du dem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vahida Ahmic; Arisa Nilsson; Antonio Petrovski; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; employee retention; talent acquisition; employer value proposition and person-organization fit; Motivation och generationsskillnader;

  Sammanfattning : Employees with the right skills give competitive advantages. It is therefore important to retain existing staff with the right skills but also to attract new talent. In the IT industry, there is currently lack of competence and the need will increase in the future. LÄS MER

 5. 5. Motivation ur medarbetarnas perspektiv : En kvalitativ fallstudie om medarbetare och deras upplevda motivation till arbetet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Peter Nylander; Carl Andersson; [2018]
  Nyckelord :Motivation; Employees; Self-Determination Theory; Autonomy; Competence; Relatedness; Organizational Values; Wages; Case Study; Motivation; Medarbetare; Self-Determination Theory; Autonomi; Kompetens; Samhörighet; Organisatoriska värderingar; Lön; Fallstudie;

  Sammanfattning : Innehavandet av motiverade medarbetare anses vara en organisatorisk framgångsfaktor. Enligt tidigare forskning är organisationer med motiverade medarbetare 30–40 procent mer produktiva än organisationer med omotiverade medarbetare. LÄS MER