Sökning: "kompetens motivation"

Visar resultat 11 - 15 av 559 uppsatser innehållade orden kompetens motivation.

 1. 11. Intern eller extern implementering av Lean? : En fallstudie genomförd på små till medelstora produktionsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Aldin Skoko; Lysén Christian; [2019]
  Nyckelord :Informationslogistik; Extern eller Intern; Lean implementering;

  Sammanfattning : För att lyckas bli bättre och effektivare, krävs det att verksamheter ständigt effektivisera sina processer gällande kostnadsmässigt samt leta efter nya arbetssätt för att kunna överleva. Studiens syfte är att undersöka fenomenet kring implementering av konceptet Lean i medelstora produktionsföretag. LÄS MER

 2. 12. Fotbollsspelaren och föräldern: En studie om unga fotbollsspelare och föräldrars syn på motivation, toppning och föräldrarnas påverkan.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tobias Parsfelt Beach; Jonna Hansson; [2019]
  Nyckelord :Soccer; Interview; self-determination theory; skill segregation; motivation;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2017 förbjöd det svenska fotbollsförbundet möjligheten att utse seriesegrare för barn under 13 år som spelar fotboll. Detta efter att man bland annat upplevt och uppmärksammat en rådande föräldrarpress och hets vid sidlinje kopplat till barnens prestationer och idrottsliga resultat. LÄS MER

 3. 13. Distansstudier - frihet under ansvar : En kvantitativ studie om motivation vid universitetsstudier på distans

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annabell Swärdh; [2019]
  Nyckelord :dialog; distansstudier; inre motivation; motivation; självständighet; struktur; yttre motivation.;

  Sammanfattning : Samhället och den enskilde studenten går miste om värdefull kunskap och kompetens när studenter inte fullföljer sina studier. En av orsakerna till att studenter hoppar av sina studier på distans är bristande motivation. LÄS MER

 4. 14. Developing physical literacy in school children: from the perspective of teachers in physical education and health

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emelie Svedjer; Monika Lövsund; [2019]
  Nyckelord :physical literacy; physical education; physical education and health; motivation; confidence; thematic analysis; physical literacy; rörelserikedom; idrott och hälsa; motivation; självförtroende; tematisk analys;

  Sammanfattning : Physical literacy (PL) is defined as the motivation, confidence, physical competence, knowledge, and understanding to value and take responsibility for engagement inphysical activities for life. The concept has become more prominent during recent years and has also inspired the latest curriculum for physical education and health (PEH) in Sweden. LÄS MER

 5. 15. Att arbeta med särskilt begåvade elever i matematik : Möjligheter och hinder i arbetet med särskilt begåvade elever i matematik – ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nicole Hedin; Maja Storm; [2019]
  Nyckelord :Mathematically promising students; Differentiated education; Inclusive education; Teachers; Mathematics; Matematisk särskild begåvning; Differentierad undervisning; Inkludering; Lärare; Matematik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka lärares syn på arbetet med särskilt begåvade elever i matematik, samt de möjligheter och hinder som upplevs i det arbetet. Studiens valda metod i undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer som vänder sig till lärare. Totalt 18 lärare intervjuades. LÄS MER