Sökning: "kompetens motivation"

Visar resultat 16 - 20 av 559 uppsatser innehållade orden kompetens motivation.

 1. 16. Millennials i den digitala sektorn : En fallstudie om hur du motiverar och behåller generationen på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecca Linderoth; Ebba Alsterlund; [2019]
  Nyckelord :Millennials; motivation; Self-determination theory; inre motivation; yttre motivation; belöningar; belöningssystem; digital sektor; IT;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har bidragit till att den digitala sektorn har blivit näringslivets största tillväxtområde. Statistiska undersökningar visar att den svenska arbetsmarknaden år 2022 kommer sakna 70 000 individer som besitter rätt IT-kompetens. LÄS MER

 2. 17. Personers erfarenheter av att leva med diabetes mellitus typ 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Anna Yngvesdotter Kaldemark; Linnea Verdrengh; [2019]
  Nyckelord :daily-life; diabetes type 2; person experience; resources; self-management;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease which increased in many countries and is rated as a threat to the public health. In order to be able to handle the disease and prevent severe complications or even death, the person affected with diabetes mellitus type 2 should gather knowledge about the disease and take on great responsibility for proper treatment. LÄS MER

 3. 18. Framgångsfaktorer för ett lyckat samverkansprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Linnea Lindahl; Anna Mellstig; [2019]
  Nyckelord :Samverkan; samarbete; gemensamma mål; samsyn; engagemang; tillit; tidiga skeden; komplexitet; öppenhet; gemenskap; gemensam organisation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : En kartläggning av brister inom byggsektorn har utförts av Boverket på uppdrag av regeringen där det har framkommit att det många gånger är bristen på kompetens, resurser och motivation som leder till brister i byggnationen. Boverket menar även att det krävs en välfungerande samverkan mellan aktörer för att få ett lyckat resultat. LÄS MER

 4. 19. Viljan till förändring : Har beroendebehandlare i Sverige ett medvetet sätt att framkalla och underhålla motivationen hos klienterna? Utifrån ett SDT-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jimmy Engström; [2019]
  Nyckelord :Villighet; SDT; self determination theory; behandlare;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om motivation inom beroendevården i Sverige. Beroende av alkohol och andra droger har arbetats med i flera tusen år på olika sätt och med olika framgång. Allt ifrån inlåsningar på psykiatriska institutioner till elchocker. LÄS MER

 5. 20. Arbetsplatslärande: En fallstudie om ledningsarbete inom upplärningsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Lovisa Björck; [2019]
  Nyckelord :competence development; management; process focus; techniques; workplace learning.; arbetsplatslärande; arbetssätt; ledning; kompetensutveckling; processfokus;

  Sammanfattning : The concept of competence summarizes requirements for knowledge and skills that are required for individuals, companies, organisations and nations to function effectively and in a timely manner. The growth of the service society in parallel with today’s rapid knowledge and technology development and increased processional competition has resulted in competence becoming a central concept in education and management. LÄS MER