Sökning: "kompetens motivation"

Visar resultat 21 - 25 av 553 uppsatser innehållade orden kompetens motivation.

 1. 21. Styra med tillit? : En implementeringsstudie om tillitsbaserad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felicia Hallgren; [2019]
  Nyckelord :implementering; arbetsförmedlingen; tillitsbaserad styrning och ledning; new public management; tjänstemän;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning på Arbetsförmedlingen. Vidare ska intentionerna med tillitsbaserad styrning och ledning undersökas för att ställas gentemot tjänstemännens förutsättningar. LÄS MER

 2. 22. Fritidslärares resonemang kring motivation i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sarah Elbaba; Linda Värmenhed; [2019]
  Nyckelord :motivation; fritidslärare; fritidshem; fritidspedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidslärare resonerar kring motivation i fritidshemmet utifrån ett pedagogperspektiv. Vi vill belysa hur fritidslärare resonerar kring begreppet motivation och sitt arbete med att motivera elever att delta i aktiviteter i fritidshemmet. LÄS MER

 3. 23. Digitala verktyg i modersmålsundervisningen : En kvalitativ studie om användning av digitala verktyg i ämnet modersmål ur lärarnas synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nidaa Al-Botani; Maryam Dawood; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; digital kompetens; modersmål; motivation; undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. ”Frihet under ansvar” : En studie om utvecklingsmöjligheter inom franchising

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Edén; Kimberly Uvelid; [2019]
  Nyckelord :Franchise; Karriär; Motivation; Kompetens; Utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Franchising växer sig allt större i Sverige och är en modell som följer den moderna synen på karriär som handlar om en individs egen utveckling och kompetens. I och med att arbetet tar större plats samt har en större påverkan i människor liv i dagens samhälle har syftet i studien varit att få en ökad förståelse för utvecklingsmöjligheterna inom franchising. LÄS MER

 5. 25. "Man blir mer motiverad eftersom man inte är ensam längre" - om elever som återfinner lusten till att studera

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson Onsberg; Karin Lundberg; [2019]
  Nyckelord :förebyggande arbete; gymnasieskola; motivation; Self-determination theory; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Den förändrade arbetsmarknaden har lett till att kravet på att ungdomar går ut gymnasiet har blivit större. För elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning ökar risken att hamna i ett utanförskap, vilket medför en stor samhällskostnad. Det är således centralt för skolan att arbeta förebyggande för att förhindra skolavhopp. LÄS MER