Sökning: "kompetens specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kompetens specialistsjuksköterska.

 1. 1. Att vara specialistsjuksköterska inom medicinsk vård : En digital studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisa Petersson; Sara Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :competence; digital study; medical care; specialist nurse; professional role; kompetens; digital studie; medicinsk vård; specialistsjuksköterska; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor har en central roll i upprätthållandet av en god och patientsäker vård. I nuläget tillvaratas inte specialistsjuksköterskans kompetens, vilket har minskat yrkets attraktivitet. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans kompetens inom oftalmologisk omvårdnad : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Katarina Beckman; Ewa Dahlquist; [2020]
  Nyckelord :Competence; nursing; ophthalmology; specialist nurse; Kompetens; oftalmologi; omvårdnad; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oftalmologisk sjukvård står inför framtida förändringar av flera orsaker. Antalet patienter, som är i behov av ögonsjukvård ökar stadigt, både i takt med att befolkningen blir äldre, men även beroende av kunskaps- och teknikutveckling. I och med detta behövs fler specialistsjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter inom psykiatrisk heldygnsvård efter ett suicidförsök : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Andreasson; Minna Tassemeier; [2020]
  Nyckelord :suicid; upplevelse; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; psykiatri; vårdande; vårdlidande; vårdrelation; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är ett vanligt förekommande folkhälsoproblem världen över. Människor som överlevt suicidförsök vårdas ofta inom psykiatrisk heldygnsvård. Sjuksköterskan har ett stort ansvar för omvårdnaden och likaså ett yrkesansvar att skapa vårdande möten med patienten och vårda utifrån ett patientperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Prehospitalt omhändertagande av patient i samband med trauma : En integrativ litteraturstudie av ambulanssjuksköterskans vårdande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jenny Josefsson Gullqvist; Eddie Sinani; [2020]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; vårdande; bedömning; förberedelse; kompetens; omhändertagande; trauma;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård som kompetensområde baseras på ambulanssjuksköterskans bedömning av patienter med fokus på en anpassad vårdnivå utifrån patientens individuella vårdbehov. Olika vårdsituationer kräver varierande kompetens och ambulanssjuksköterskan behöver utveckla en handlingsberedskap för oförutsedda händelser. LÄS MER

 5. 5. Att vårda en närstående med demens i hemmet : En integrativ litteraturstudie av anhörigas upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mark Källqvist; [2020]
  Nyckelord :anhöriga; upplevelser; vårda; närstående; demens; hemmet;

  Sammanfattning : När en människa drabbas av kronisk sjukdom, i det här fallet demens, påverkas hela livssituationen både för den närstående med demens och de runt omkring. De anhöriga får begränsat livsutrymme och en bundenhet uppstår till den närstående. LÄS MER