Sökning: "kompetensanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kompetensanalys.

 1. 1. Kompetensbaserad rekrytering : Formella och informella kompetensers betydelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Camilla Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Kompetensanalys; pedagogiska processer; rekrytering; urval;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur rekryterare på bemanningsföretag rekryterar butikssäljare, en bransch med relativ hög personalomsättning. Mer specifikt har vad som kännetecknar dessa rekryteringsprocesser och vilka värden som tillskrivits formella och informella kompetenser studerats. LÄS MER

 2. 2. Strategisk kompetensförsörjning – En kvalitativ studie av överensstämmelsen mellan strategi och praktik för en organisations kompetensförsörjning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Aronsson; [2013-11-12]
  Nyckelord :kompetensförsörjning; kompetensanalys; rekrytering; introduktion; medarbetarsamtal;

  Sammanfattning : I ett samhälle där kunskap i allt större utsträckning är köpvara blir företags kompetensförsörjning allt viktigare. Att attrahera, rekrytera och bibehålla personal i linje med strategin kan göra skillnad, både för medarbetares kompetensutveckling men även organisationers resultat. LÄS MER

 3. 3. Teorin VS Praktiken : En studie av om det finns skillnader mellan teori och praktik i strategisk kompetensförsörjning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Ellström; [2011]
  Nyckelord :Verktyg; strategier; omvärldsanalys; SWOT-analys; balanserade styrkort; kompetensanalys; kompetensförsörjning; kompetensplanering; kompetensutveckling.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kompetensutveckling i mediebranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Centrum för teknikstudier

  Författare :Rebecka Lindmark; [2010]
  Nyckelord :kompetensutveckling; kompetensanalys;

  Sammanfattning : Rapporten tar sin utgångspunkt i samhällets förändring. Genom att samhället och därmed förutsättningar för företag och organisationer inom mediebranschen förändras krävs också en förändring och utveckling av kompetensen. LÄS MER

 5. 5. Synliggör din dolda kompetens! : Några kommuners syn på flyktingars kompetens bedömning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Antsar Boya Touma; [2010]
  Nyckelord :New arrivals; refugees; analysis; expertise; introduction; Nyanlända; flykting; analys; kompetens; introduktion;

  Sammanfattning : Kommunerna i Stockholms läns nordöstra del har börjat med ett projekt för att fler flyktingar snabbare skall nå en högre självförsörjningsgrad och delaktighet i samhället. Syftet var att undersöka hur nordostkommunerna analyserar och bedömer nyanlända flyktingars kompetens samt söka finna ut hur de kan förbättra sina verktyg för analys och bedömning. LÄS MER